• Document: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Size: 21.4 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 12:07:55
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Mariusz Kurpik Wykrywanie rozwojowej dysplazji stawów biodrowych u noworodków i niemowląt na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego w wybranym okresie rozprawa doktorska promotor: prof. dr hab. med. Leszek Romanowski Katedra i Klinika Traumatologii Ortopedii i Chirurgii Ręki Poznań 2013 1 1. Spis treści 1. Spis treści ....................................................................................................................... 2 2. Wstęp .............................................................................................................................. 5 2.1. Rozwój profilaktyki i wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych u noworodków i niemowląt powiatu kaliskiego na tle 53-letniej historii ortopedii kaliskiej (1959r.-2012r.) oraz 730-letniej historii kaliskiego szpitalnictwa (1282r.-2012r.) ................................... 7 2.2. Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego ............................................................. 14 2.2.1. Historia naturalna rozwojowej dysplazji stawu biodrowego........................ 14 2.2.2. Etiologia , czynniki ryzyka i występowanie rozwojowej dysplazji stawu biodrowego ......................................................................... 15 2.2.3. Obraz kliniczny wady ................................................................................... 15 2.2.4. Metody obrazowania stawu biodrowego ...................................................... 16 2.2.5. Leczenie rozwojowej dysplazji stawu biodrowego ...................................... 17 2.2.6. Leczenie rozwojowej dysplazji stawu biodrowego w Kaliszu ..................... 17 3. Założenia i cele pracy ................................................................................................... 20 3.1.Założenia pracy ...................................................................................................... 20 3.2.Cele pracy ............................................................................................................... 21 4. Materiał i metodyka pracy............................................................................................ 22 4.1.Materiał badawczy.................................................................................................. 22 4.2.Metodyka badań ..................................................................................................... 25 4.3.Metodyka opracowania statystycznego .................................................................. 37 5. Wyniki badań ............................................................................................................... 38 5.1.Wyniki oceny stawów biodrowych metodą Grafa, gdzie N stanowią stawy biodrowe ....................................................................................... 39 5.1.1. Rozkład sonograficzny stawów biodrowych ................................................ 40 5.1.2. Wyniki oceny stawów biodrowych w zależności od płci dziecka ................................................................................................... 41 5.1.3. Wyniki oceny stawów biodrowych w zależności od położenia wewnątrzmacicznego płodu w trakcie ciąży............................... 43 5.1.4. Wyniki oceny stawów biodrowych w korelacji z rezultatem badania klinicznego stawów (odwodzenia i testów niestabilności) ............ 43 5.1.5. Wyniki analizy stawów biodrowych fizjologicznie niedojrzałych i stawów dysplastycznych (bez decentracji oraz z decentracją głowy kości udowej) .............................................................. 44 5.1.6. Rozkład wyników stawów biodrowych dysplastycznych (bez decentracji i z decentracją głowy kości udowej) .................................. 45 5.2.Wyniki oceny stawów biodrowych metodą Grafa, gdzie N stanowi liczba dzieci ............................................................................................. 47 2 5.2.1. Wyniki oceny stawów biodrowych w zależności od wywiadu rodzinnego .................................................................................... 47 5.2.2. Wyniki w zależności od masy urodzeniowej dziecka .................................. 48 5.2.3. Wyniki z zależności od płci noworodka ....................................................... 48 5.2.4. Wyniki w zal

Recently converted files (publicly available):