• Document: Instrukcja obs ugi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM432BB
  • Size: 1.98 MB
  • Uploaded: 2019-05-16 19:02:34
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Instrukcja obsáugi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM432BB JeĪeli wymagana jest pomoc techniczna, naleĪy skontaktowaü siĊ z infolinią pod numerem (+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl Nasza strona internetowa: http://www.maxcom.pl/ ZawartoĞü kompletu Telefon GSM àadowarka Akumulator 600mAh Instrukcja obsáugi Karta gwarancyjna àadowarka biurkowa Zaleca siĊ zachowanie opakowania, moĪe byü przydatne przy ewentualnym transporcie. NaleĪy zachowaü paragon, jest nieodáącznym elementem gwarancji. Uwaga – Telefon pracuje w sieci GSM 900/1800. Przed wáączeniem naleĪy poprawnie wáoĪyü kartĊ SIM. 3 Telefon komórkowy GSM 900/1800 DuĪe podĞwietlane klawisze RozdzielczoĞü wyĞwietlacza 128x64 pikseli Przycisk SOS (Emituje alarm oraz automatycznie dzwoni i wysyáa SMS na zdefiniowany wczeĞniej numer) DuĪa czcionka, proste Menu Funkcja gáoĞnomówiąca KsiąĪka telefoniczna - 300 wpisów Funkcja wysyáania i odbierania SMS-ów Szybkie wybieranie 8 numerów WyĞwietlanie czasu poáączenia GáoĞny dzwonek (10 melodii) Latarka Kalkulator Budzik Slot na kartĊ Micro SD Czas czuwania: do 120 godz.*. Czas rozmów do 3 godz.* Waga:68g Wymiary: 105.7 X 52 X 14.1mm *w zaleĪnoĞci od warunków i sygnaáu sieci GSM 4 Spis treĞci 1 Lokalizacja przycisków .............................................................. 9 2 Zasady bezpiecznego uĪytkowania ......................................... 12 2.1 Sieü GSM ............................................................................. 12 3 Instalacja ................................................................................. 13 3.1 Instalacja karty SIM .............................................................. 13 3.1 Instalacja karty pamiĊci micro SD ........................................ 15 3.2 Instalacja baterii ................................................................... 16 3.3 àadowanie akumulatora ....................................................... 17 3.3.1 àadowarka biurkowa (opcja) ............................................. 17 3.4 Alarm sáabej baterii ............................................................... 18 3.5 Wáączanie telefonu ............................................................... 18 3.6 Wyáączanie ........................................................................... 19 3.7 Blokada klawiatury ............................................................... 20 3.8 Tryb czuwania ...................................................................... 21 3.9 Ikony na wyĞwietlaczu .......................................................... 22 3.10 Podstawowe funkcje przycisków .......................................... 22 4 Obsáuga MENU ........................................................................ 24 5 Latarka ..................................................................................... 24 6 Poáączenia alarmowe .............................................................. 25 6.1 Przycisk alarmowy SOS ....................................................... 25 6.1.1 Procedura alarmowa ......................................................... 26 6.1.2 Kontakty alarmowe ............................................................ 27 6.1.3 Tekst alarmowy ................................................................. 28 6.1.4 Informacje SOS/Informacja o wáaĞcicielu .......................... 28 6.1.5 Wyáączenie alarmu SOS ................................................... 28 7 Poáączenia ............................................................................... 29 7.1 Nawiązywanie poáączenia .................................................... 29 7.2 Tryb gáoĞnomówiący ............................................................ 29 5 7.1 Regulacja gáoĞnoĞci ............................................................. 30 7.2 Konferencja .......................................................................... 30 8 WiadomoĞci SMS .................................................................... 31 8.1 Pisanie SMS’ów ................................................................... 32 8.2 Zmienianie metody wpisywania tekstu ................................. 32 8.3 Wysyáanie wiadomoĞci ......................................................... 33 8.4 Zapisywanie wiadomoĞci ...................................................... 34 8.5 Czytanie wiadomoĞci SMS ................................................... 34 8.6 Skrzynki SMS ....................................................................... 35 8.6.1 Skrzynka odbiorcza ........................................................... 35 8.6.2 Pozycje wysáane ................................................................ 36 8.6.3 Kopie robocze ................................................................... 36 8.7 Szablony SMS ..........................................................

Recently converted files (publicly available):