• Document: 1. ÜNİTE ELEKTRİKTE KULLANILAN SEMBOLLER
  • Size: 1.92 MB
  • Uploaded: 2019-05-17 07:19:14
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1. ÜNİTE ELEKTRİKTE KULLANILAN SEMBOLLER KONULAR 1. Zayıf Akım Sembolleri 2. Kuvvetli Akım Sembolleri 3. Ölçü Aletleri Sembolleri 4. Transformatör Sembolleri 5. Motor ve Şalter Sembolleri 6. Doğru Akım Makinaları Sembolleri 7. Otomatik Kumanda Sembolleri 8. Redresör Sembolleri 9. Elektrik Santralları ve Şalt Tesisleri Sembolleri 1. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI MESLEK RESMİ 1.1 Zayıf Akım Sembolleri Tablo 1.1: Çağırma ve bildirim tesisatlarında kullanılan semboller Tablo 1.1: (devam-1) Çağırma ve bildirim tesisatlarında kullanılan semboller 16 1. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI MESLEK RESMİ Tablo 1.1: (devam-2) Çağırma ve bildirim tesisatlarında kullanılan semboller Tablo 1.1: (devam-3) Çağırma ve bildirim tesisatlarında kullanılan semboller 17 1. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI MESLEK RESMİ 1.1.1 Direnç Sembolleri Çizimi Direnç, elektrik ve elektronik devrelerinde akıma karşı zorluk gösteren devre elemanıdır. Dirençler, sistemlerde akım veya gerilim bölücü olarak kullanılır. 1.1.2 Bobin, Transformatör Ve Diğer Bazı Devre Elemanlarının SembolleriÇizimi Bobinler ve transformatörler endüktif indüksiyon prensibine göre elektrik enerjisine tepki veren devre elemanlarıdır. Tablo 1.2: Elektronikte kullanılan direnç sembolleri . Tablo 1.3: Elektronikte kullanılan bobin, transformatör ve diğer bazı devre elemanlarının sembolleri 18 1. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI MESLEK RESMİ Bobinler alternatif akımın değişimine zorluk gösterir. Transformatörler ise gerilim ve akım dönüştürmek, empedans uygunlaştırma ve elektriksel yalıtım gibi birçok amaç için kullanılır. Şekil 1.3’te elektronik sistemlerde kullanılan bobin trans- formatör ve diğer bazı devre elemanlarının sembolleri görülmektedir. 1.1.3 Kondansatör Sembolleri Çizimi En basit hâliyle bir kondansatör iki iletken plakadan ve bu plakalar arasında bulunan bir dielektrik malzemeden oluşur. Bu yapıya sahip bir kondansatör alterna- tif gerilimdeki değişimlere zorluk gösterir. Ayrıca elektrik enerjisini depolama özelli- ğine de sahiptir. Şekil 1.4’da elektronik sistemlerde kullanılan kondansatör sembol- leri görülmektedir. Tablo 1.4: Elektronikte kullanılan kondansatör sembolleri 1.1.4 Transistör Sembolleri Çizimi Tablo 1.5: Transistör ve bazı yarı iletken devre elemanlarının sembolleri 19 1. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI MESLEK RESMİ Yarı iletken malzemeler (silisyum, germanyum gibi) son yörüngelerinde dört elektron bulundurur. Elektriksel iletkenlik bakımından iletkenlerle yalıtkanlar arasındadır. İndiyum ven antimuan gibi katkı maddeleri ile iletkenlikleri artırılabilir. Katkılanmış yarı iletken kullanılarak yapılan transistör ve diyot gibi devre elemanları elektronikte çok yaygın ve değişik amaçlar için kullanılır. Temel kullanım amaçları yükseltme ve anahtarlamadır. 1.1.5 Transistör Sembolleri Çizimi Tetikleme elemanları, yarı iletken malzemelerden üretilir ve genellikle anah- tarlama elemanlarına tetikleme palsi göndermek amacıyla kullanılan devre eleman- larıdır. Tablo 1.6: Elektronikte kullanılan tetikleme elemanlarının sembolleri 1.1.6 Anahtarlama Elemanları Sembolleri Çizimi Anahtarlama elemanları, elektrik akımı ile kontrol edilen ve elektronik dev- relerdealıcının istenildiğinde çalışmasını ve durmasını sağlayan yarı iletken devre elemanlarıdır. Genellikle yüksek akım çeken alıcılar için kullanılır. Anahtarlama dışında osi- latör devrelerinde de kullanılır. Tablo 1.7: Elektronikte kullanılan anahtarlama elemanlarının sembolleri 20 1. SINIF ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI MESLEK RESMİ 1.2 KUVVETLİ AKIM SEMOLLERİ Aydınlatma tesisatları, güneş ışığının olmadığı gece saatlerinde ya da güneş ışığını alamayan yerlerde bina veya tesis içi aydınlatmanın gerçekleştirilmesi için ku- rulan sistemlerdir. Tablo 1.8: Aydınlatma tesisatlarında kullanılan semboller Tablo 1.8 (devam-1) Aydınlatma tesisatlarında

Recently converted files (publicly available):