• Document: Hmotnostní zlomek. 1. ročník. (výuka + domácí procvičování)
  • Size: 216.53 KB
  • Uploaded: 2018-11-28 15:18:17
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Hmotnostní zlomek 1. ročník (výuka + domácí procvičování) 00 Jaký je hmotnostní zlomek hydroxidu draselného 1.1 v roztoku, který vznikl rozpuštěním 50 g KOH ve 150 g vody? w (KOH)= ? m(KOH)=150 g m(H 2 O)=50 g 1. způsob řešení - užitím vzorce: m(KOH ) 50 w (KOH )= w (KOH )= mr 50+150 w (KOH )= 0,25 Hmotnostní zlomek KOH v roztoku je 0,25. Jaký je hmotnostní zlomek hydroxidu draselného 1.1 v roztoku, který vznikl rozpuštěním 50 g KOH ve 150 g vody? 2. způsob řešení - užitím trojčlenky: 100% .......... 200 g x % .......... 50 g 50⋅100 x= =25 % 200 w (KOH)=0,25 Hmotnostní zlomek KOH v roztoku je 0,25. Kolik gramů vody bude potřeba, aby z 65 g 1.2 KBr byl připraven roztok, ve kterém je hmotnostní zlomek této soli 0,05? w (KBr )=0,05 m(KBr )=65 g m(H 2 O)= x g 1. způsob řešení - užitím vzorce: m(KBr ) 65 w (KBr )= 0,05= m(KBr )+m(H 2 O) 65+ x x = 1 235 g Na přípravu roztoku bude potřeba 1 235 g vody. Kolik gramů vody bude potřeba, aby z 65 g 1.2 KBr byl připraven roztok, ve kterém je hmotnostní zlomek této soli 0,05? 2. způsob řešení – užitím trojčlenky: w % (KBr )=5 % 5 % .......... 65 g w % (H 2 O)=95 % 95 % .......... x g 95⋅65 x= = 1 235 g 5 Na přípravu roztoku bude potřeba 1 235 g vody. Jaký bude hmotnostní zlomek NaCl v soustavě, 1.3 která vznikla neutralizací roztoku připraveného rozpuštěním 50 g NaOH v 550 cm3 vody plynným chlorovodíkem. soustava w (NaCl )=? roztok m(NaOH )=50 g V (H 2 O)=550cm3 m(H 2 O)= 550 g m(NaCl ) w (NaCl )= m soust =m(NaOH )+ m(HCl ) +m(H 2 O) msoust Musíme zjistit m(NaCl ) ... vznikne reakcí NaOH a HCl m(HCl ) ... potřeba na zreagování NaOH Jaký bude hmotnostní zlomek NaCl v soustavě, 1.3 která vznikla neutralizací roztoku připraveného dokončení rozpuštěním 50 g NaOH v 550 cm3 vody plynným chlorovodíkem. NaOH + HCl → NaCl + H 2O y = 73,1 g = m(NaCl) 50 g ......... x g ......... y g x = 45,6 g = m(HCl) 40 g ....... 36,5 g ......58,5 g m soust =m(NaOH )+m(HCl )+m(H 2 O) = 50 g+45,6 g+550 g=645,6 g m(NaCl ) 73,1 w (NaCl )= = = 0,113 m soust 645,6 Hmotnostní zlomek NaCl v soustavě bude 0,113. Jaký je hmotnostní zlomek HCl v roztoku, 1.4 jehož 90 g obsahuje 15 g HCl w (HCl )= ? m r =90 g m(HCl )=15 g 1. způsob řešení - užitím vzorce: m(HCl ) 15 w (HCl )= w (HCl )= mr 90 w (KOH)= 0,167 Hmotnostní zlomek HCl v roztoku je 0,167. Jaký je hmotnostní zlomek HCl v roztoku, 1.4 jehož 90 g obsahuje 15 g HCl 2. způsob řešení - užitím trojčlenky: 100% .......... 90 g x % .......... 15 g 15⋅100 x= =16,7% 90 w (KOH)= 0,167 Hmotnostní zlomek HCl v roztoku je 0,167. Jaký je hmotnostní zlomek dusičnanu 1.5 stříbrného v roztoku, který vznikl rozpuštěním dvou gramů AgNO3 ve 198 g vody. w ( AgNO 3)= ? m(H 2 O)=198 g m( AgNO 3 )=2 g 1. způsob řešení - užitím vzorce: m( AgNO 3 ) 2 w ( AgNO 3 )= w ( AgNO 3)= mr 200 w ( AgNO 3)= 0,01 Hmotnostní zlomek AgNO3 v roztoku je 0,01. Jaký je hmotnostní zlomek dusičnanu 1.5 stříbrného v roztoku, který vznikl rozpuštěním dvou gramů AgNO3 ve 198 g vody. 2. způsob řešení - užitím trojčlenky: 100% .......... 200 g x % .......... 2 g 2⋅100 x= =1 % 200 w ( AgNO3)= 0,01 Hmotnostní zlomek AgNO3 v roztoku je 0,01. 50 gramů hydroxidu sodného bylo rozpuštěno 1.6 v 750 g vody

Recently converted files (publicly available):