• Document: PUUR! MAGAZINE BOORDEVOL ENERGIE MEER DAN 22 JAAR DUURZAME ENERGIE!
  • Size: 9.36 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 07:42:25
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PUUR! MAGAZINE BOORDEVOL ENERGIE MEER DAN 22 JAAR DUURZAME ENERGIE! INHOUDSOPGAVE • PURE ENERGIE MAGAZINE COLOFON Pure Energie Magazine is een uitgave van Raedhuys Energie BV. i.s.m. Twentevisie. Adres: Hengelosestraat 569, 7512 AG Enschede Vormgeving: Studio VestaMedia INHOUD www.vestamedia.nl Redactie: Mario van Santen, Martin Steenbeeke, Jan Medendorp Fotograaf: Eric Brinkhorst, eigen archief. © 2017 Pure Energie: Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin worden opgeslagen in een databank met als doel een terugzoekmogelijk- heid te verschaffen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming. INTERVIEWS RELATIES 06 Alfons Wispels 12 Kienhuis Hoving De wereld verandert en Blij met ‘life-time partner’ het wordt nog leuker ook. Pure Energie. 10 Jan van Halst 16 Rabobank FC Twente is erg blij Pure Energie Ziet eigen coöperatieve identiteit op het shirt te hebben staan. terug bij Pure Energie. 22 Tata Steel 18 te Sligte Olijdam 36 TUKKERS ON TOUR Tata Steel heeft veel Meer inzicht maakt het voor de vertrouwen in Raedthuys. klant eenvoudiger een duurzame keuze te maken. ALGEMEEN 32 Joos Ockels Als je iets goeds doet voor de aarde, 26 Zuivelhoeve 34 What’s New krijg je daar positieve energie van. Bij ons zit het gewoon in de genen. 38 Hennie Kuiper 28 Maurice Beijk 36 Tukkers On Tour Als we wat willen veranderen, moeten we het zelf doen. Duurzaamheid levert wel degelijk geld op. 52 4x de Groenste 42 Mandy Wolthuis 44 Livio 58 What’s New Haar droom over de toekomst Voor ons was een overstap van het Pure Energie fonds. naar Pure Energie logisch. 48 Asito 48 ASITO Asito en Pure Energie gaan 22 TATA STEEL samen hun klanten inspireren. 50 Robitex Bij ons zit duurzaamheid in het DNA. 54 Marqt Supermarktketen Marqt en Pure Energie passen bij elkaar. 56 RaabKarcher MEDEWERKERS We zetten fors in op duurzaamheid. 15 Lydia Wessels 21 Arthur Vermeulen 25 Peter van Voorst 35 Ray

Recently converted files (publicly available):