• Document: HET DETAILBOEK VOOR LUCHTDICHT BOUWEN
  • Size: 2.93 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 21:22:09
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

HET DETAILBOEK VOOR LUCHTDICHT BOUWEN NOVEMBER 2016 INHOUDSOPGAVE WAAROM LUCHTDICHT BOUWEN? 3 EPC-GRENSWAARDEN, ENERGIE EN BOUWBESLUIT 2012 4 EXTRA AANDACHT VOOR DETAILLEREN 4 WAT BETEKENT N50 4 PASSIEF HUIS, EEN KLASSE APART 5 LUCHTDICHTHEIDSKLASSE EN VERHOUDINGEN 5 NEN 8088-1 6 RAMEN EN DEUREN NEN 12207 7 DAMPDICHT VS LUCHTDICHT 7 BESTEK, PHPP, BREEAM, GPR ENZ 8 LUCHTDICHTHEID EN INDUSTRIEBOUW 9 CONTROLE 11 INZICHT IN RAPPORTAGE 11 WAAROM CELDEX DICHTGARANT? 13 DIVERSITEIT AAN PRODUCTEN EN OPLOSSINGEN 14 DICHTGARANT BINNEN HET BOUWPROCES 15 DICHTGARANT VOOR DIVERSE DOELGROEPEN 16 BOUWDETAILS NIEUWBOUW 17 BOUWDETAILS RENOVATIE 51 BOUWDETAILS INDUSTRIEBOUW 59 ALGEMENE TEKENINGEN 72 OVERZICHTSTABELLEN EN MTV 76 2 Waarom luchtdicht bouwen? Gebouwen dienen luchtdicht te zijn conform het bouwbesluit. De luchtlekkage van een thermische schil mag niet meer bedragen dan 200 dm³/s bij 10 Pascal. Bij bedrijfs- en utiliteitsgebouwen geldt dit per 500 m³ gebouwvolume. Deze eis is gebaseerd op het voorkomen van 2690 (art. 26) nog verder. Om te voorkomen dat energieverlies door luchtstromen. De prestatie vochtige lucht uit de kruipruimte het woonklimaat van het gebouw kan worden aangetoond middels nadelig beïnvloedt is de eis van luchtdichtheid van metingen volgens NEN 2686 of NEN-EN 13829 de begane grondvloer 0,02 dm³/s/m² bij 1 Pascal (Europees). Steeds vaker wordt door opdracht­ (=0,08 dm³/s/m² bij 10Pa). Dit is fors hoger dan de gevers de hogere eis gesteld van NEN 3660/3661. “Passiefhuis-eis”. Kruipluiken, kanaalplaatvloeren, Dit betekent een maximaal luchtverlies van riool- en waterafvoerleidingen en aansluitingen 2,5 dm³/s/m voor kieren en sluitnaden van ramen 1 van funderingen zijn aandachtspunten. en deuren, en 0,14 dm³/s/m voor overige naden 1 bij een toetsingsdruk van 650Pa. Vanaf 1 juli 2012 wordt voor de berekening van de EPC voor nieuwbouwwoningen de norm NEN 7120 Energieprestatie van Gebouwen (EPG) toegepast. “Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet te “Hoe lager de EPC besparen.” hoe beter we Bij bepaling van de energieprestatie (EPC) wordt de luchtdicht moeten luchtdichtheidswaarde per m² gebruiksoppervlak ingevoerd (Qv10kar). Hierbij moeten de waarde per bouwen.” m² vermenigvuldigd worden met het aantal m² gebruiksoppervlak en mag niet boven Qv10 max. De berekening van ventilatie en infiltratieverliezen komen om te voldoen. Hiervoor zal vaak de waarde zijn sterk veranderd en ondergebracht in een per m² verlaagd moeten worden. Voor vochtwering aparte NEN 8088-1. Deze benadering doet recht in gebouwen gaat het bouwbesluit in de NEN aan de bouwfysische werkelijkheid. 3 EPC-grenswaarden, Energie en Bouwbesluit per 1 april 2015 In het bouwbesluit worden eisen gesteld ten aanzien toegestaan om de op papier ruimschoots behaalde EPC van de energiezuinigheid. Naast de eisen aan de eis, te ondermijnen door minder goed functionerende energieprestatiecoëfficiënt (EPC) zijn eisen gesteld isolatie en slechtere luchtdichtheid. met betrekking tot de thermische isolatie en de luchtdoorlatendheid. De EPC-eis is afhankelijk van Voor nieuwe woningen geldt sinds 1 januari 2015 een de gebruiksfunctie. Belangrijk aandachtspunt in EPC-grenswaarde van 0,4. Per 1 januari 2020 geldt de het Bouwbesluit 2012 is dat voor nieuwbouw altijd EPC-grenswaarde van 0 (energieneutraal). Voor nieuwe geacht wordt energiezuinig te bouwen. De isolatie en utiliteitsgebouwen verschillen de grenswaarden per luchtdoorlatendheid is altijd aanvullend aan de EPC gebouwfunctie. eis. Men moet dus luchtdicht bouwen. Het is ook niet Extra aandacht voor bouwkundig detailleren De volgende stap op weg naar een EPC van 0 is een Koudebruggen, welke met een infraroodcamera altijd optimale buitenschil. Na

Recently converted files (publicly available):