• Document: L51- L52. Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů
  • Size: 2.21 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 22:09:41
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

L51- L52 Systémy stropních podhledů Lafarge. S a m o s t a t n é z a v ě š e n é p o d h l e d y, samostatné obklady stropů 1 Systémy stropních podhledů Lafarge Gips – vysoce bezpečné a estetické. Obsah 3 Lafarge Gips Technická data 4-7 Samostatné zavěšené podhledy L51 Technická data 8-9 Samostatné obklady stropů L52 Detaily L51 10 - 16 Samostatné zavěšené podhledy Detaily L52 17 - 18 Samostatné obklady stropů Podhled pod podhledem 19 Podhled s estetickou funkcí pod podhledem s požární odolností L51 - L52 20 - 21 Důležité zásady pro požární odolnost a ochranu proti hluku 22 - 23 Spotřeba materiálu 24 - 27 Pokyny pro montáž 28 - 29 Tmelení Lafarge Gips 30 - 31 Povrchové úpravy Obsah a údaje této brožury byly zpracovány dle nejlepšího vědomí a odpovídají aktuálnímu stavu rozvoje; technické změny vyhrazeny. Platí aktuální znění (stav: měsíc rok). Udávané vlastnosti systémů Lafarge jsou podmíněny použitím výrobků a materiálů, doporučených v této brožuře. Údaje o spotřebě, množství a provedení jsou založeny na zkušenostech. Netypické a výjimečné případy nejsou brány v úvahu, proto nemůže 2 být za uvedené informace přebírána ani jakákoliv záruka. Stav: duben 2006 Lafarge Gips. Mezinárodní know-how v produktech a systémech pro hospodárné a bezpečné systémy stropních podhledů. Lafarge Gips, dceřinná společnost Bezpečnost především. Lafarge, předního celosvětového výrobce Lafarge Gips nabízí flexibilní a prostorově stavebních materiálů, disponuje moderním úsporná řešení splňující nejnáročnější požadavky technickým vývojovým střediskem pro každou oblast použití. Zavěšené podhledy a mezinárodním know-how. a obklady stropů pod stropy z dřevěných trámů bez záklopu, popř. pod střechami z trapézových Kvalita a životní prostředí. plechů umožňují hospodárná řešení s třídami Kvalita výroby, dodavatelská spolehlivost požární odolnosti až EI 120 DP1 a EI 90 DP3. a rozsáhlé služby tvoří základ spokojenosti Obdobným způsobem lze zajistit požární zákazníků i úspěchu a konkurenceschopnosti odolnost ocelových konstrukcí nad moderního podniku. Předpokladem jsou účinné samostatnými podhledy bez dodatečných a hospodárné Systémy managementu kvality povrchových úprav. (QMS) a managementu životního prostředí (UMS). Samostatné zavěšené podhledy L51. Podhledové systémy, které samostatně Systém managementu kvality zavedený splňují požadované třídy požární odolnosti se v celé skupině Lafarge splňuje požadavky normy používají v případech, kdy nosná konstrukce DIN EN ISO 9001. U Lafarge Gips byl tento stropu popř. střechy nemůže být z požárně systém v roce 1999 rozšířen o Systém technického hlediska uvažována. managementu životního prostředí dle DIN EN ISO 14001.

Recently converted files (publicly available):