• Document: ISTORIE LOCALĂ ŞI SURSE ORALE
  • Size: 681.21 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 23:37:18
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural Specializarea ISTORIE Forma de învăţământ ID - semestrul I ISTORIE LOCALĂ ŞI SURSE ORALE Toader NICOARĂ 2005 Ministerul Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural ISTORIE Istorie locală şi surse orale Toader NICOARĂ 2005 © 2005 Ministerul Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural Nici o parte a acestei lucrări nu poate fi reprodusă fără acordul scris al Ministerului Educaţiei şi Cercetării ISBN 973-0-04074-5 Cuprins Cuprins 1. Unitatea de învăţare 1 – Introducere 1 Unităţile de învăţare 2 Sarcinile de lucru 2 Instrumente de lucru 3 Bibliografie generală (selectivă) 5 2. Unitatea de învăţare 2 – Istoria locală ca domeniu de cunoaştere 8 2.1. Obiective 8 2.2. Istoria locală - gen minor al istoriografiei? 8 2.3. Istoria locală în teritoriul altor ştiinţe sociale: Sociologia 13 2.4. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi lucrarea de verificare 21 2.5. Bibliografia 22 3. Unitatea de învăţare 3 – Probleme şi surse ale istoriei locale/regionale 23 3.1. Obiective 23 3.2. Problemele istoriei locale şi ale istoriei regionale 23 3.3. Sursele istoriei locale/regionale 34 3.4. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi lucrarea de verificare 3 40 3.5. Bibliografie 41 4. Unitatea de învăţare 4 – Metodologia istoriei locale/regionale şi orale 42 4.1. Obiective 42 4.2. Istoria orală - probleme, metode şi surse 42 4.3. Instrumente de lucru 49 4.4. Aspecte metodologice ale istoriei locale 56 4.5. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi lucrarea de verificare 4 62 4.6. Bibliografie 62 Proiectul pentru Învăţământul Rural Introducere Unitatea de învăţare Nr. 1 INTRODUCERE Motivaţia Evoluţiile politice şi sociale din ultimul deceniu şi jumătate, urmare a cursului căderii comunismului şi a trecerii la o societate democratică şi plurală, impune descentralizarea, subsidiaritatea şi valorizarea localului şi regionalului. Dacă decenii de-a rândul aceste noţiuni erau criticate vehement sau ignorate total, astăzi mai mult ca oricând procesele de descentralizare şi regionalizare, impun valorile locale la locul pe care-l merită. Faptul are consecinţe directe şi asupra modului de a face şi de a scrie istoria. Dacă vreme îndelungată istoria a fost scrisă de sus şi de la centru, dacă ea se ocupa cu predilecţie de destinul, cariera şi faptele marilor oameni, de marile probleme ale păcii sau războiului, sau de evoluţiile macro economice şi sociale, din aproape în aproape, Clio şi-a revizuit perspectivele, considerând demne de interes masele anonime sau indivizi ordinari, oameni de rând, în exerciţiul activităţilor de fiecare zi, cu problemele, temele, atitudinile şi viziunile lor asupra lumii. Ca atare istoriile locale, istoriile regionale, studiile monografice dedicate acestor probleme şi

Recently converted files (publicly available):