• Document: TAHIL VE TAHIL ÜRÜNLERİNDE KALİTE
  • Size: 369.2 KB
  • Uploaded: 2019-05-16 22:54:59
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

TAHIL VE TAHIL ÜRÜNLERİNDE KALİTE Standart: Devletin resmi mercileri tarafından hazırlanmış olan ve ürünlerin uyması gereken normları ve kabul sınırlarını belirleyen dokumanlardır. Spesifikasyon: Ürün için istenilen özelliklerin hedef değerlerini ve alt-üst kabul limitlerini belirleyen dokumanlardır. Ancak standarttan farklı olarak bir resmiyet taşımaz. Her firma, herhangi bir ürün için kendine özgü spesifikasyonlar oluşturabilir. Teknik spesifikasyon veya Teknik şartname olarak da adlandırılan bu dökümanlar, alınacak veya satılacak herhangi bir ürünün uyması beklenen kalite kriterlerini kapsar ve sadece alıcı-satıcı taraflar arasında bir mukavele niteliği taşır. Türk Standardlarında TAHIL VE BAKLAGİLLER; •bir kısmı hammadde şeklinde ( buğday, yulaf, fasulye) •bir kısmı ara ürün ( buğday unu, pirinç unu, bulgur ), •bir kısmı mamul madde (mustahzar: ekmek, makarna ) •olarak kapsanmaktadırlar. Tahıllar Gramineae , baklagiller Leguminosea bitkilerinin tohumlarıdır. Tarımsal açıdan farkı: Baklagil bitkilerinin kökleri havadaki azotu fikse edebilme ve bünyesine alma yeteneği nedeniyle, içerdikleri proteinin %’leri göreceli olarak tahıllardakinden daha yüksektir ( tüzükte 11,12,13. Bölümler ) Örnek Alma Standardı: Tahıl ve baklagil ürünlerinden örnek alma yöntemleri de standardize edilmiştir.( TS 1335 - Tahıllar; TS 1510 - Öğütülmüş ürünler ). Örnek alırken, iki kriter çok önemlidir: 1. Tanecik boyutu:Çok küçük taneli ürünün örnekleme aşaması daha kritiktir. Alınan örneğin tam olarak örneği temsil etmesi için, alınan tane sayısının doğru oranda olması zorunludur. 2. Örnek aldığımız partinin yığın ve parti büyüklüğü de örnek alma biçimini etkiler. Alınan örnekler orantılı olarak biraraya getirilerek tek bir “paçal örnek” oluşturulur. Yığın seçimi standartta belirtilen parti büyüklüğü ile ilişkilidir. Çuval ve silolardan değişik katmanlardan örnekler alınmalıdır (sondalarla yığının değişik yerlerinden girilmelidir). GIDA MADDELERİ SATIŞ VE TOPLU TÜKETİM YERLERİNDEN NUMUNE ALMA REHBERİ,1999 Aynı partiye ait gıda maddelerinden : a - 100 adete kadar olanlardan % 4 b - 100-500 adete kadar olanlardan; ilk 100 için % 4 geri kalanı için buna ilave olunan % 2 c - 500-1000 adete kadar olanlardan; ilk 500 için alınacak numune adedine ilave olarak, geri kalanı için % 1 numune alınır. Resmi kontrolü yapacak kişiler örneği bu standartlara göre almalıdırlar. Alıcı ve satıcı tarafa birer referans örnek bırakılmalıdır (Her ikisinin de referans örneği 2. bir analiz merciine gönderme opsiyonu olmalıdır). Gıda Kontrol Laboratuvarlarının analiz sonucuna itiraz, sonucun işyeri sahibi / yöneticisine tebliğinden itibaren en geç 7 gün içinde yapılır. Hazır çorba, Terbiyeler: En az 60 g olacak şekilde 1 paket numune alınır. Tarhana: 250 g numune alınır. Baklagil Kuru Taneleri ( Kuru fasulye, Nohut, Börülce, Bakla, Mercimek, Bezelye ) : 250 g numune alınır. - Hububat ( Buğday, Çavdar, Yulaf, Mısır, Pirinç, Arpa, Bulgur ) : 500 g numune alınır. Tahıl ve Baklagil Unları, İrmik : 250 g numune alınır. 1 kg'a kadar olan orijinal ambalajlardan 1 adet alınması tercih edilir.Nişasta: 300 g numune alınır. Ekmek ve Benzerleri ( Francala, Pide, Simit, Sandviç ekmeği ) Ekmeklerden, fırından çıktıktan en az 2 saat sonra numune alınır. Fırın çıkış saati ile laboratuvara ulaşma süresi arasında en fazla 6 saat olmalıdır. Ekmeklerin fırından çıkış saatleri mutlaka tutanakta belirtilmelidir. Numuneler kağıt ambalajlar içinde gönderilmelidir. Makarna, Kuskus, Şehriye ve Benzerleri: 250 g numune alınır. Yufka, Yassı Kadayıf, Ekmek kadayıfı, Güllaç, Hazır Mantı ve Benzerleri: 200 g numune alınır. Güllaçdan ise 50 g numune alınması yeterlidir.Bisküvi ve Benzerleri: 150 g numune alınır. Peksimet, Gevrek, Galeta Türleri: En az 100 g numune mümkünse orijinal ambalajı ile alınır. Patates, Mısır Cipsi, Çıtır Çerezler ve Benzerleri: En az 100 g olacak şekilde bir veya birkaç adet numune orijinal ambalajı ile alınır. Mayalar, Hamur Kabartma Tozları: En az 100 g olacak şekilde orijinal ambalajı ile numune alınır. Tahıl Hammadde standardları: •TS 2974 : Buğday •TS 2408 : Pirinç •TS 3267 : Çavdar Öte yandan, tahıl ürünlerinin büyük ölçüde alım-satımını yapan kuruluş, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)nin de kendi hazırlamış olduğu yıllık alım baremleri vardır, ürünlerin fiyatlandırması bunlara göre yapılır. Bir diğer deyişle, tahıl borsası bu baremlere göre gerçekleşir. Pirinç Tebliği(19.04.2001) • a) Pirinç; Oryza sativa L. türüne giren kültür bitkilerinin meyvesi olan çeltiğin, tekniğine uygun olarak kavuzları soyulduktan sonra, çeşitli değirmenleme işlemleri uygulanarak embriyo ve kabuk ile aleurone’un kısmen veya tamamen alın

Recently converted files (publicly available):