• Document: Osteologia. SZKIELET OSIOWY- Czaszka
  • Size: 898.1 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 14:27:22
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Osteologia SZKIELET OSIOWY- Czaszka SZKIELET LUDZKI • szkielet osiowy — skeleton axiale • szkielet kończyn — skeleton appendiculare SZKIELET OSIOWY • szkielet klatki piersiowej — ossa thoracis • kręgosłup — columna vertebralis • czaszka — cranium KOŚĆ GNYKOWA — OS HYOIDEUM a. trzon — corpus b. róg większy — cornu majus c. róg mniejszy — cornu minus b c a CZASZKA — stan zachowania • cranium [CR] • skull • calvarium [CV] • cranium • calvaria [CL] • calvaria • calotta/calva [CA] • calotte CZASZKA — CRANIUM • część twarzowa — splanchnocranium • część mózgowa — neurocranium CZASZKA — CRANIUM — normy • norma lateralis • norma frontalis • norma occipitalis • norma basiliaris • norma verticalis • endocranium CZASZKA — norma lateralis płaszczyzna frankfurcka CZASZKA — norma lateralis • k. czołowa — os frontalis • k. ciemieniowa — os parietalis • k. potyliczna — os occipitalis • k. skroniowa — os temporalis b • żuchwa — mandibula • k. jarzmowa — os a zygomaticum • k. szczękowa — os maxillaris j • k. klinowa — os sphenoidalis h • k. łzowa — os lacrimale i • k. sitowa — os ethmoidalis • k. nosowa — os nasale k • małżowina nosowa dolna — g concha nasalis inferior f • k. podniebienna — os c palatinum d n • k. słuchowe — ossicula e auditus • lemiesz — vomer CZASZKA — norma frontalis • k. czołowa — os frontalis • k. ciemieniowa — os parietalis • k. potyliczna — os occipitalis • k. skroniowa — os temporalis a • żuchwa — mandibula b • k. jarzmowa — os zygomaticum • k. szczękowa — os maxillaris • k. klinowa — os sphenoidalis h • k. łzowa — os lacrimale • k. sitowa — os ethmoidalis k d • k. nosowa — os nasale i • małżowina nosowa dolna — f concha nasalis inferior j g • k. podniebienna — os l palatinum o • k. słuchowe — ossicula auditus • e lemiesz — vomer CZASZKA — norma occipitalis • k. czołowa — os frontalis • k. ciemieniowa — os parietalis • k. potyliczna — os occipitalis • k. skroniowa — os temporalis • żuchwa — mandibula b • k. jarzmowa — os zygomaticum • k. szczękowa — os maxillaris • k. klinowa — os sphenoidalis • k. łzowa — os lacrimale • k. sitowa — os ethmoidalis • k. nosowa — os nasale • małżowina nosowa dolna — concha nasalis inferior • k. podniebienna — os palatinum c d • k. słuchowe — ossicula auditus • lemiesz — vomer CZASZKA— norma basiliaris • k. czołowa — os frontalis • k. ciemieniowa — os parietalis • k. potyliczna — os occipitalis • k. skroniowa — os temporalis • żuchwa — mandibula • k. jarzmowa — os zygomaticum f g • k. szczękowa — os maxillaris • k. klinowa — os sphenoidalis h • k. łzowa — os lacrimale m • k. sitowa — os ethmoidalis • k. nosowa — os nasale • o małżowina nosowa dolna — concha nasalis inferior • k. podniebienna — os d palatinum • k. słuchowe — ossicula b auditus • lemiesz — vomer c CZASZKA— norma verticalis • k. czołowa — os frontalis • k. ciemieniowa — os parietalis • k. potyliczna — os occipitalis c • k. skroniowa — os temporalis • żuchwa — mandibula • k. jarzmowa — os zygomaticum • k. szczękowa — os maxillaris b • k. klinowa — os sphenoidalis • k. łzowa — os lacrimale • k. sitowa — os ethmoidalis • k. nosowa — os nasale a • małżowina nosowa dolna — concha nasalis inferior h d • k. podniebienna — os palatinum f • k. słuchowe — ossicula auditus

Recently converted files (publicly available):