• Document: İki Boyutlu Dizi Uygulamaları
  • Size: 705.13 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 12:17:06
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Algoritma Programlama Uygulamaları İki Boyutlu Dizi Uygulamaları 1 1. NxN tipindeki A kare matrisine değer giren ve girilen değerler ekrana yazdıran programın akış diyagramını çiziniz, C ve Java dillerinde kodlayınız. Akış diyagramı C Dili Kodları : Java Dili Kodları : #include <stdio.h> public class Yazdirma #include <stdlib.h> public static void main(String[] args) #include <conio.h> { #include <math.h> int N,i,j; int main(int argc, char *argv[]) int A[][] = new int[100][100]; { for(i=0;i<N;i++) int n,i,j,A[10][10]; { for(j=0;j<N;j++){ printf("Sayı Giriniz(N) : "); System.out.print(A*i+*j+ + “\t”); scanf("%d",&n); System.out.println();} for(i=0;i<=n;i++) } { } for(j=0;j<=n;j++) { printf("A(%d,%d) : ",i,j); scanf("%d",&A[i][j]); } } for(i=0;i<=n;i++) { for(j=0;j<=n;j++) { printf("A(%d,%d) : %d\n",i,j,A[i][j]); } } system("PAUSE"); return 0; } Asst. Prof. Dr. / Yrd. Doç.Dr. Resul DAŞ Sayfa 1 Algoritma Programlama Uygulamaları 2. Klavyeden girilen NxN tipindeki A ve B kare matrislerini toplayan program(C = A + B) programın akış diyagramını çiziniz, C ve Java dilinde kodlayınız. 2 Akış Diyagramı : C Dili Kodları : Java Dili Kodları : #include <stdio.h> import java.util.Scanner; #include <stdlib.h> public class Toplama{ #include <conio.h> public static void main(String[] args){ #include <math.h> int i,j,N; int main(int argc, char *argv[]) Scanner klavye = new Scanner(System.in); { System.out.print(“Kare matrisin tipini giriniz“); int n,i,j,A[10][10],B[10][10],

Recently converted files (publicly available):