• Document: Te gek om los te lopen Castricum
  • Size: 543.57 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 13:33:33
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Te gek om los te lopen Castricum Duin en Bosch Auteurs: Rutger Burgers en Ruurd van der Loo Met een leuke wandeling langs de bollenvelden loop je vanaf station Castricum snel het terrein van Duin en Bosch op. Ook al is hier de laatste jaren veel gesloopt, toch is er nog voldoende te zien van de kenmerkende bebouwing van het krankzinnigengesticht. Je proeft de sfeer van weleer als je slentert langs het prachtige administratiegebouw, het Mannenpaviljoen en de markante watertoren. Wandel binnen bij De Oude Keuken voor een lekker bakkie. Eenmaal buiten het terrein slingert de route door de binnenduinen van het Noordhollands Duinreservaat. Het is een aangename boswandeling met af en toe een doorkijkje naar een meertje of een begraasde duinvallei. versiedatum: 22-06-2015 Routebeschrijving 1. Verlaat het station aan de P+R-zijde. Vanaf de uitgang rechtsaf, klinkerweg. Einde P+R- terrein linksaf, klinkerweg met witrode markering. Op kruising met P-21400 rechtdoor, Onderlangs. Even verder bij P-62399 rechtsaf, fietspad. 2. Einde fietspad rechtsaf, klinkerweg. Einde weg linksaf, Geversweg. Je loopt langs een kaartjesautomaat van het Noordhollands Duinreservaat, koop hier een toegangskaartje. Op driesprong rechtsaf Geversweg aanhouden, langs P-terrein. Waar de verharde Geversweg naar links buigt ga je rechtdoor, onverhard Scoutingpad naar rechts volgen. Langs Scoutingcentrum links aanhouden, smal pad. Op driesprong rechtsaf, pad aan bosrand langs bollenveld. 3. Einde pad linksaf, voetpad Duinenboschweg. Bij splitsing Oude Trambaan het tegelpad rechtdoor aanhouden. Bij een groepje informatiepanelen (met I) aan rechterhand ga je linksaf, asfaltpad langs gebouw Koekoeksduin. Je gaat links door een klaphek, bospad omhoog. Op 2e driesprong rechts houden langs afrastering. Op driesprong vóór klaphek rechtsaf, pad omhoog. Rechtdoor door een klaphek, graspad wordt zandweg. Volg de bocht naar rechts. Even verder op driesprong linksaf. Je loopt langs gebouwtje met nummer 12. 4. Einde weg rechtsaf en gelijk weer linksaf. Op kruising rechtsaf, tegelpad langs asfaltweg. Op kruising rechtsaf, tegelpad langs gebouw 123. Volg het pad naar links langs Administratiegebouw Duin en Bosch. Voorbij dit gebouw tegelpad links aanhouden. Einde tegelpad op kruising rechtdoor, asfaltweg. Bij de zijkant van een langgerekt oud gebouw linksaf, Watertorenpad. Volg deze klinkerweg naar rechts (Watertorenpad). 5. Op driesprong bij watertoren linksaf, Oude Parklaan. Bij gebouw 157 rechts aanhouden en direct rechtsaf richting een P-terrein. Volg de weg naar links. Even verder rechtsaf, klinkerweg. Volg de weg naar rechts. In een volgende bocht naar rechts houd je het klinkerpad rechtdoor aan. Op asfaltweg linksaf. Op driesprong linksaf het voetpad op van de Oude Parklaan. Volg de weg naar de uitgang van het GGZ-terrein. Steek het fietspad en de verkeersweg over. 6. Aan de overzijde rechtsaf, fietspad. Voorbij huisnummer 25 linksaf, halfverharde weg, wordt bospad langs afrastering. Einde pad linksaf. Via een klaphek betreed je het terrein van het Noordhollands Duinreservaat. Je loopt langs een infopaneel een zanderig duinpad op. Bruggetje over en op driesprong rechtdoor. Op kruising met bank BA-19 linksaf, bospad. Op kruising met Kroftlaan rechtdoor door klaphek, Dennenlaan. Op driesprong rechtdoor. Op kruising met Van Speyklaan rechtdoor, Dennenlaan. Op splitsing linksaf, routes volgen. Je komt uit bij een verkeersweg en gaat op fietspad rechtsaf. 7. Bij bord 'Bezoekerscentrum De Hoep' linksaf de voorrangsweg oversteken en rechtdoor langs restaurant Johanna's Hof. Voorbij kaartjesautomaat rechtsaf, onverharde Groeneweg. Op kruising rechtdoor, witrood aanhouden. Op kruising met klinkerpad rechtdoor. Op viersprong linksaf, Geversweg. Even verder op kruising in open terrein rechtdoor. 8. Op klinkerweg rechtsaf. Je kruist een ruiterpad en gaat even verder op kruising rechtsaf, de onverharde weg volgen. Je gaat over veerooster of door klaphek. Op driesprong linksaf, graspad. Verderop door een klaphek en rechtdoor. Op kruising linksaf, ruiterpad kruisen direct daarna op splitsing rechts houden, Schoolpad. Op kruising met Johanna's Weg rechtdoor, Schoolpad. Einde pad linksaf en direct daarna op kruising rechtsaf. Tweemaal op een kruising rechtdoor en ook op een driesprong rechtdoor. Einde pad rechtsaf. 9. Bij Huis Kijk-Uit en P-22591 linksaf, klinkerweg Oude Schulpweg. Voorbij twee banken bij P62399 rechtsaf, fietspad. Einde fietspad vóór P-terrein linksaf, klinkerweg. Onderlangs gaat over in Puikman. Voor het spoor rechtsaf. Je komt uit bij de toegang tot het station. Praktische informatie Start- en eindpunt Station Castricum Openbaar vervoer Station Castricum Eigen vervoer P+R aan achterzijde station, bereikbaar via Puikman, Kramersweg Lengte van de wandeling 11 km Bijzonderheden Toegangskaartje Noordhollands Duinreservaat (€ 1,70) te koop bij automaat Geversweg Eten en drinken Op terrein Duin en Bosch theehuis De Oude Keuken, www.

Recently converted files (publicly available):