• Document: ANALIZA PORÓWNAWCZA OBIEGÓW CIEPLNYCH ELEKTROWNI
  • Size: 3.91 MB
  • Uploaded: 2018-12-07 19:18:44
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA ANALIZA PORÓWNAWCZA OBIEGÓW CIEPLNYCH ELEKTROWNI GAZOWO-PAROWYCH COMPARATIVE ANALYSIS OF COMBINED CYCLE GAS TURBINE PLANTS TOMASZ KLESZCZ NR ALBUMU: 152315 OPIEKUN PRACY: DR INŻ. JANUSZ BUCHTA ŁÓDŹ, LUTY 2012 Analiza porównawcza obiegów cieplnych elektrowni gazowo-parowych SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE .................................................................................................................. 4 1.1 Cel i zakres pracy .................................................................................................................... 4 1.2 Polityka energetyczna kraju .................................................................................................... 7 1.3 Bloki gazowe i gazowo-parowe - cechy, uwarunkowania rozwoju, dostępność paliwa ....... 10 2. TURBINA GAZOWA ............................................................................................................. 15 2.1 Informacje ogólne.................................................................................................................. 15 2.2 Klasyfikacja turbin gazowych ............................................................................................... 16 2.3 Analiza obiegu prostego turbiny gazowej ............................................................................. 17 2.4 Wpływ parametrów czynnika i podzespołów oraz warunków otoczenia na osiągi turbiny gazowej.............................................................................................................................................. 20 2.5 Złożone układy turbiny gazowej ........................................................................................... 22 2.5.1 Obieg z regeneracją ciepła............................................................................................. 22 2.5.2 Obieg z międzystopniowym chłodzeniem i podgrzewem czynnika .............................. 23 2.5.3 Z wtryskiem wody i pary............................................................................................... 24 2.6 Paliwa .................................................................................................................................... 25 2.7 Perspektywy i problemy ........................................................................................................ 27 3. UKŁADY GAZOWO-PAROWE ............................................................................................... 30 3.1 Koncepcja układu gazowo-parowego.................................................................................... 30 3.2 Klasyfikacje układów gazowo-parowych.............................................................................. 31 3.3 Sposoby sprzęgania układu gazowego z obiegiem parowym ............................................... 32 3.3.1 Układ równoległy - z wysokociśnieniową wytwornicą pary (WWP) ........................... 33 3.3.2 Układ szeregowy z kotłem odzyskowym – Combined Cycle........................................ 33 3.3.3 Układ szeregowy z dopalaniem ..................................................................................... 34 3.3.4 Instalacja turbiny gazowej z wtryskiem pary ................................................................ 34 3.3.5 Układy wykorzystujące tzw. quasi integrację ............................................................... 35 3.4 Charakterystyki termodynamiczne ........................................................................................ 36 3.4.1 Sprawność cieplna ......................................................................................................... 36 3.4.2 Sprawność wytwarzania energii elektrycznej................................................................ 38 3.4.3 Zależność osiągów układu gazowo-parowego od parametrów otoczenia ..................... 39 3.4.4 Wpływ chłodzenia turbiny gazowej na charakterystyki układu .................................... 41 3.5 Struktury układów gazowo-parowych ................................................................................... 42 3.5.1 Zasadnicze zagadnienia, zależności, elementy .............................................................. 42 3.5.2 Układy jednociśnieniowe ......................................................................

Recently converted files (publicly available):