• Document: Genel Muhasebe.
  • Size: 2.04 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 09:56:41
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Genel Muhasebe Slaytları Hazırlayan: İlk Hali, Tam Olarak Bilinmemekle Birlikte Muhtemelen Balıkesir Üniversitesinden Yrd.Doç.Dr. Hasan ABDİOĞLU’nun Sunumu Olup Ferhat Sayım Tarafından Genişletilmiştir. www.ferhatsayim.net indexed by www.akademikfinans.com www.ferhatsayim.net www.akademikindex.net Dersin İçeriği • Muhasebeye İlişkin Temel Hususların Tekrarı ve Uygulamalar • Pasif Hesapların İncelenmesi • Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi • Maliyet Hesaplarının (7/A ve 7/B) incelenmesi • Dönem Sonu Kapanış Kayıtları • Mizanlar ve Düzenlenmesi • Bilanço ve Gelir Tablosunun Düzenlenmesi, • Kayıt Hataları ve Düzeltilmesi, • Uygulamalar indexed by www.akademikfinans.com www.ferhatsayim.net www.akademikindex.net Genel Faaliyet Alanları Yönünden İşletme Türleri Endüstri Hammadde Alır Üretir Mamul Satar İşletmeleri Alış Maliyeti Üretim Maliyeti Satış Maliyeti Ticaret Ticari Mal Alır Ticari Mal Satar İşletmeleri Alış Maliyeti Satış Maliyeti Hizmet Üretir Hizmet Satar İşletmeleri Üretim Maliyeti Satış Maliyeti indexed by www.akademikfinans.com www.ferhatsayim.net www.akademikindex.net Muhasebe Nedir, Neden Var ! • Sözlük anlamı hesaplaşma, karşılıklı hesap görme, hesap işleriyle uğraşma, hesapların bütünü, hesap işlerinin yürütülmesidir. • Muhasebe, işletme ile ilgili mali bilgilerin toplanması, tahlil edilmesi, ölçülmesi, kaydedilmesi ve işletme yöneticilerinin yararlanabileceği mali tablolar şekline (raporlama) getirilmesi işlemlerinin tümüdür. • Muhasebe "işletmenin dili" olarak da ifade edilmektedir. • Muhasebe hem işletme sahip ve yöneticileri hem de işletme dışındakiler açısından önemlidir. Muhasebenin görevi sadece işletme yöneticilerini bilgilendirmek değildir. Yöneticilerin yanında işletme ile ilgilenen pek çok kişi ve gruplar bulunmaktadır. indexed by www.akademikfinans.com www.ferhatsayim.net www.akademikindex.net Özetle, Muhasebe İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişmeye neden olan işlemlere ait bilgileri; kaydetmek,sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgililere raporlar şeklinde sunan bilgi sistemidir. indexed by www.akademikfinans.com www.ferhatsayim.net www.akademikindex.net MUHASEBE işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişmeye neden olan mali nitelikteki ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri belgelendirmek, kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi veya kurumlara raporlar halinde sunan bir sistem ya da bir bilim dalıdır. Kaydetmek, İŞLEVLERİ Sınıflandırmak, Özetlemek, Analiz etmek, Yorumlamak, indexed by www.akademikfinans.com www.ferhatsayim.net www.akademikindex.net Muhasebe Neden Önemli ? • Muhasebe işletmenin “dolaşım sistemi” muhasebe uzmanı da “işletme doktoru” olarak ifade edilmektedir. • Gerçekten de insan vücudundaki besinler dolaşım sistemi aracılığı ile organlara nasıl ulaşıyorsa işletmelerde de ilgililerin ihtiyaç duydukları bilgiler muhasebe sistemi aracılığı ile sağlanmaktadır. indexed by www.akademikfinans.com www.ferhatsayim.net www.akademikindex.net Muhasebenin Faydaları • 1- Muhasebe işletmenin mali durumu, verimliliği hakkında bilgi verir, 2- Özellikle imalat yapan işletmelerin yaptığı imalatın maliyetinin bilinmesini sağlar, 3- İşletme dışındaki kişilerle olan ticari ilişkiler hakkında bilgi verir. Borç alacak durumunu gösterir. 4- İstatistiki bilgilere göre işletmenin geleceğine ait bilgiler verir, dolayısı ile geleceğe ait programları düzenler 5- Mali ve iktisadi konular hakkında yönetici ve sorumluların zamanında bilgi sahibi olmalarını sağlar. 6- Belgeleme özelliği ile Ticari anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olur. 7- İşletmenin verimi ve karlı mı zararlı mı çalıştığı hakkında bilgi verir.

Recently converted files (publicly available):