• Document: Szyki marszowe i bojowe
  • Size: 216.8 KB
  • Uploaded: 2018-11-28 08:33:32
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Szyki marszowe i bojowe Wyróżniamy szyki marszowe i bojowe. Ważne jest poruszanie się w małych grupach z wykorzystaniem charakteru terenu, celu zadania, czasu, wyposażenia, warunków pogodowych, prawdopodobieństwa kontaktu z przeciwnikiem oraz spodziewanego kierunku zagrożenia. Na podstawie tych informacji dowódca określa szyk jakim będzie poruszał się patrol. Przed wyruszeniem udziela oddziałowi potrzebnych wskazówek, określa punkty ewakuacyjne, medyczne i inne. Podczas marszu należy stosować się do zasad maskowania osobistego jak i maskowania działań patrolu. Należy pamiętać o przekazywaniu wszystkich znaków i sygnałów oraz informowania o wszystkim co według nas jest dziwne, lub niepokojące. Zadania wszystkich członków patrolu Każdy z harcerzy w patrolu spełnia swoje specyficzne zadania w zależności od funkcji które zostały mu przydzielone. Oprócz tego każdy harcerz wykonuje pewien zestaw „uniwersalnych” zadań. Poprawne ich wykonywanie jest podstawą do sukcesu patrolu. Każdy patrol jest tylko tak dobry jak jego najgorzej wyszkolony harcerz. Formacje patrolowe, reakcje na kontakt, zasadzki oraz inne procedury, wszystkie są podporządkowane rolą członków patrolu. Wszystkie te procedury służą dwóm celom. Po pierwsze wyrabiają rutynę która z biegiem czasu oraz ze zwiększeniem „zgrania” patrolu zwiększa jego efektywność. Po drugie rutyna zdobywa bezcenny czas dla dowódcy w którym może podjąć taktyczną decyzję w dynamicznie zmieniającej się sytuacji jaką jest kontakt. Indywidualna technika przemieszczania • Skaut • Unika robienia hałasu. • Unika przestrzeni trudnych do pokonania. • Pamięta o członka patrolu – wysoki, z ciężkimi plecakami, nie w pełni sprawnych. • Jest w stałym kontakcie z dowódcą patrolu. • Powinien nosić kompas i lornetkę. • Każdy członek patrolu • Nie może stracić z oczu człowieka z przodu i z tyłu oraz musi ciągle dostosowywać dystans między nimi. • Idzie w ślady poprzednika i zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez skauta. • Zatrzymuje się natychmiast gdy człowiek z przodu lub z tyłu się zatrzyma. Nawigacja Nawigację sprawdza się na podstawie danych uzyskanych podczas odprawy. Harcerze muszą zawsze się orientować gdzie się znajdują w relacji do własnych pozycji, stałych baz i innych istotnych punktów terenowych. Każdy członek patrolu powinien osobno sprawdzać nawigację dowódcy oraz mierzyć przebyty dystans, niezależnie od wytypowanych do tego zadania przez dowódcę harcerzy. Dowódca patrolu (D) • Oznacza punkty kontrolne. • Zmienia odstęp i formacje patrolu w zależności od terenu i sytuacji taktycznej. • Kontroluje prędkość i kierunek poruszania się. • Regularnie zatrzymuje patrol dla odpoczynku i nasłuchu. • Unika ustalania łatwych do przewidzenia, szablonowych technik patrolowych. Głównym zadaniem dowódcy jest bezpieczeństwo patrolu i wykonanie wyznaczonego zadania. Dowódca jest odpowiedzialny za wszystkich członków patrolu i ma najtrudniejsze zadanie. Jest osobiście odpowiedzialny za opracowanie planu patrolu, fazę przygotowań, trening jego podwładnych. Podczas patrolu, dowódca jest osobiście odpowiedzialny za nawigację i koordynację działań z innymi patrolami i dowództwem. Zastępca dowódcy Zastępca dowódcy ma dokładnie te same zadania co dowódca i jest przygotowany w każdej chwili do przejęcia dowodzenia. Kiedy dowódca dowodzi i jest odpowiedzialny za wszelkie kwestie taktyczne, jego zastępca zajmuję się kwestiami logistycznymi oraz dyscypliną w oddziale. Musi być obecny podczas przygotowywania patrolu i przez cały czas trwania operacji musi być w stanie przejąć dowodzenie na wypadek niedyspozycji dowódcy. Podczas podziału patrolu dowodzi jedną z grup. Podczas patrolu, zastępca i dowódca nie powinni przebywać razem. Podczas pokonywania przeszkód terenowych lub przepraw, dowódca i zastępca nigdy nie są równocześnie po tej samej stronie przeszkody (najpierw przechodzi dowódca, potem patrol, a na końcu zastępca). Zastępca musi mieć taka sama wiedze o misji, celach, marszrucie i procedurach koordynacyjnych co dowódca. Podczas nawigacji, zastępca sprawdza dowódcę czy ten nie popełnił błędów nawigacyjnych. Radiooperator (R) Głównym zadaniem radiooperatora jest utrzymywanie łączności ze sztabem głównodowodzącym i utrzymywanie w dobrym stanie sprzętu radiowego. Podczas patrolu jest zawsze w pobliżu dowódcy. Sanitariusz (M) Głównym zadaniem sanitariusz jest utrzymywanie członków patrolu w kondycji zdolnej do przeprowadzenia misji oraz zapobieganie powstawaniu poważniejszych problemów wskutek drobnych obrażeń. Skaut (S) Skaut porusza się na przedzie oddziału. Głównym zadaniem czujki jest zabezpieczenie odd

Recently converted files (publicly available):