• Document: 4 Solsystemet. OH1 Tidszonerna 2 Tidszonerna 3 En jordglobs skala OH2 Årstiderna 4 Varför har vi årstider?
  • Size: 2.79 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 18:03:51
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

4 Solsystemet 4.1 1 Varför har vi dag och natt OH1 Tidszonerna 2 Tidszonerna 3 En jordglobs skala OH2 Årstiderna 4 Varför har vi årstider? 4.2 5 Månen – vår största satellit 6 Ordfläta OH3 Solen, jorden och månen 7 Månens faser OH4 Sol- och månförmörkelse 4.3 8 Solsystemet i skala 9 Almanackan – en liten astronomibok 10 Planeterna 11 Ordfläta 4.1 1. Varför får vi dag och natt? Jorden roterar som en snurra runt sin axel 5. Klockor visar tid på olika sätt. Armbandsur samtidigt som solens strålar hela tiden träffar finns exempelvis med både analog och digital vår planet. På den halva av jorden som solen lyser visning. Studera klockorna nedan och förklara på är det dag. På den andra halvan är det natt. vad skillnaden är mellan att ange tid analogt och digitalt. 1. Hur lång tid tar det för jorden att snurra ett varv kring sin axel? 2. Hur stor del av jorden är solbelyst samtidigt? 3. Tänk dig att du vid olika tillfällen befinner dig på de platser som i bilden nedan är markerade med små ringar (a–e). Svara sedan på följande frågor: a) Upplever du skymning eller gryning om du befinner dig vid plats a? b) Vilken tid på dygnet är det vid plats b? c) Hur mycket är klockan vid plats c? d) Hur mycket är klockan vid plats d? e) Hur mycket är klockan vid plats e? 6. Vid idrottstävlingar mäter man ofta tiden digi- talt. Stora tavlor visar tid i hundradels sekunder, ibland till och med i tusendels sekunder. e b c a) Vid en tävling på 100 m hade segraren tiden 10,39 s. Den som kom tvåa hade tiden 10,53 s. Hur många hundradels sekunder var skillnaden i tid? b) Vid en slalomtävling hade finländskan Poutiainen ­tiden 54,63 s efter första åket. Tvåa låg svenskan Anja Persson med fem a d hundradelar sämre tid. ­Vilken tid hade Anja? 7. a) Hur många tiondels sekunder går det på en ­sekund? b) Hur många hundradels sekunder går det på 4. På ett dygn roterar jorden ett varv kring sin axel. en ­sekund? För att vi ska kunna ange delar av ett dygn delas c) Hur många hundradels sekunder är en det in i timmar, minuter och sekunder. tiondels ­sekund? Fyll i de tal som saknas. a) 1 dygn = ? h b) 1 h = ? min c) 1 min = ? s d) 1 h = ? s Kopiering tillåten. Spektrum Fysik © Liber AB 4.1 OH 1 Tidszonerna Kopiering tillåten. Spektrum Fysik © Liber AB 4.1 2. Tidszonerna Jorden roterar runt sin axel på så sätt att solen 1. Låt oss säga att klockan är 13.00 i Stockholm. tycks vandra från öster till väster på himlavalvet. Hur mycket är då klockan i Östersund? Det betyder att solen går upp tidigare i Stockholm 2. Hur mycket är klockan i Helsingfors när den än i Göteborg. Men trots det visar klockorna i de är 12.00 i Stockholm? båda städerna samma tid. Det beror på att man har delat in jorden i tidszoner på det sätt som 3. Om klockan är 15.00 i London, hur mycket bilden visar. Nästan hela Europa har samma tid. är den då i Göteborg? Studera bilden och svara på frågorna. 4. Antag att klockan är 12.00 i Moskva. Hur mycket är den då i Stockholm respektive i New York? 5. Antag att klockan är 12.00 i Stockholm. Hur mycket är då klockan vid Nordpolen? Moskva N

Recently converted files (publicly available):