• Document: TÜRKÇE
  • Size: 111.61 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 21:09:54
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE Öğrenme Deneme Sınavı No Alt Öğrenme Alanı Alanı 01 02 03 04 05 06 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama 4. YAZMA 6. Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama 1. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve (1) uygulama 5. DİL 2. Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygu- BİLGİSİ (2) (3) (4) lama 3. Anlatım bozukluklarını belirleme ve düzeltme Toplam 20 20 20 20 20 20 (1) : 3. kazanıma kadar (2) : 2. kazanıma kadar (3) : 4. kazanıma kadar (4) : 8. kazanıma kadar 8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / MATEMATİK Sıra Deneme Sınavı No Deneme Sınavı Konuları No 01 02 03 04 05 06 01 Üslü Sayılar 02 Kareköklü Sayılar * 03 Gerçek Sayılar 04 Örüntüler ve İlişkiler 05 Cebirsel İfadeler / Özdeşlikler ** 06 Cebirsel İfadeler / Çarpanlara Ayırma Bir Bilinmeyenli Denklemler - Doğrusal Denklem 07 Sistemleri 08 Eşitsizlikler 09 Doğrunun Eğimi 10 Üçgenler 11 Üçgenlerde Ölçme 12 Olası Durumları Belirleme 13 Olasılık Çeşitleri 14 Olay Çeşitleri 15 Örüntü ve Süslemeler 16 Dönüşüm Geometrisi 17 Geometrik Cisimler 18 Dik Prizmaların Yüzey Alanı 19 Dik Piramit ve Dik Dairesel Koninin Yüzey Alanı 20 Kürenin Yüzey Alanı 21 Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanı 22 Geometrik Cisimlerin Hacimleri 23 İzdüşüm - Geometrik Cisimler 24 Dönüşüm Geometrisi 25 Tablo ve Grafikler 26 Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri Toplam 20 20 20 20 20 20 (*) : 3. kazanıma kadar (**) : 2. kazanıma kadar 8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / FEN ve TEKNOLOJİ Sıra Deneme Sınavı No Deneme Sınavı Konuları No 01 02 03 04 05 06 01 Mitoz Bölünme 02 Kalıtım 03 Mayoz Bölünme 04 DNA ve Genetik Kod 05 Adaptasyon ve Evrim 06 Kaldırma Kuvveti 07 Bazı Cisimler Neden Yüzer? * 08 Basınç 09 Elementlerin Sınıflandırılması 10 Kimyasal Bağlar 11 Kimyasal Tepkimeler 12 Asitler / Bazlar 13 Su Arıtımı 14 Ses Dalgaları 15 Sesin Özellikleri 16 Müzik ve Fen 17 Ses Bir Enerji Türüdür 18 Isı - Sıcaklık 19 Enerji Dönüşümü ve Özısı 20 Maddenin Hâlleri ve Isı Alışverişi 21 Erime - Donma ve Buharlaşma - Yoğuşma Isısı 22 Isınma - Soğuma Eğrileri 23 Besin Zincirinde Enerji Akışı ** ** 24 Madde Döngüleri 25 Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm 26 Elektrik Akımının Manyetik Etkisi 27 Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür 28 Elektrikli Aletlerin Gücü 29 Evren ve Dünya’mız Nasıl Oluştu? 30 Yerkabuğunu Etkileyen Levha Hareketleri 31 Sıcaklık Farkından Kaynaklanan Hava Olayları Toplam 20 20 20 20 20 20 (*) : 12. kazanıma kadar (**) : 13. kazanıma kadar 8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / SOSYAL BİLGİLER Sıra Deneme Sınavı No Deneme Sınavı Konuları No 01 02 03 04 05 06 01 Batıya Erken Açılan Kent: Selanik / Mustafa Kemal Okulda 02 Cepheden Cepheye Mustafa Kemal 03 Dört Şehir ve Mustafa Kemal Liderlik Yolunda 04 Osmanlı

Recently converted files (publicly available):