• Document: FİZİKSEL AKTİVİTE BİLGİ SERİSİ
  • Size: 12.88 MB
  • Uploaded: 2019-07-21 10:08:56
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

FİZİKSEL AKTİVİTE BİLGİ SERİSİ Koordinatör Prof. Dr. Gül Baltacı Editörler Yrd. Doç. Dr. Hasan Irmak Uzm. Gıda Müh. Cengiz Kesici Gıda. Müh. Ertuğrul Çelikcan Dr. Dyt. Biriz Çakır Kapak Resmi Nurdan Fenerci Özel Şehzade Mehmet İlköğretim Okulu 5. Sınıf - Manisa Resim Yarışması Sergileme Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 500 Adet Sağlık Bakanlığı Yayın No: 734 ISBN : 978-975-590-250-0 Baskı : Klasmat Matbaacılık Matbaacılar Sanayi Sitesi 559. Sokak No: 26 İvedik Organize Sanayi Bölgesi / ANKARA Tel: 0312 395 14 92 - Fax: 0312 395 53 90 www.klasmat.web.tr Bu yayın; T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı tarafından bastırılmıştır. Her türlü yayın hakkı, T.C. Sağlık Bakanlığı’na aittir. Kısmen dahi olsa alınamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. FİZİKSEL AKTİVİTE BİLGİ SERİSİ SUNUŞ Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olmuştur. Toplumun büyük bir çoğunluğunda fiziksel aktivite, “spor” kelimesi ile eşanlamlı olarak algılanmaktadır. Oysa fiziksel aktivite, günlük yaşam içinde kas ve eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgun- lukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda spor aktivitelerinin ya- nısıra egzersiz, dans, oyun ve gün içinde yapılan çeşitli aktiviteler de fiziksel aktivite olarak kabul edilmektedir. Fiziksel aktivite, her yaşta sağlığa yararlıdır. Düzenli fiziksel aktivite, çocukların ve genç- lerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesinde, istenmeyen kötü alışkanlıklardan kurtulmada, sos- yalleşmede, yetişkinlerin çeşitli kronik hastalıklardan korunmasında veya bu hastalıkların tedavisinde veya tedavinin desteklenmesinde, yaşlıların aktif bir yaşlılık dönemi geçirmele- rinin sağlanmasında bir başka deyişle tüm hayat boyunca yaşam kalitesinin artırılmasında önemli farklar yaratabilmektedir. Bakanlığımızca bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlık için fiziksel aktivitenin önemi konu- sunda toplumun bilgi düzeyinin arttırılması ve bireylere düzenli fiziksel aktivite alışkanlı- ğının kazandırılması amacıyla “Toplumun Fiziksel Aktivite Konusunda Bilinçlendirilmesi” programı yürütülmektedir. Bu kapsamda çeşitli eğitim materyalleri hazırlanmakta ve sağlık personelimiz aracılığı ile topluma ulaşılmaktadır. Bu kapsamda konusunda uzman akade- misyenler ile işbirliği içinde hazırlanan ve 12 bölümden oluşan “Fiziksel Aktivite” Kitabı bu alanda büyük bir boşluğu dolduracaktır. Bu kitabı hazırlayan ve çalışmada emeği geçen herkese teşekkür eder, kitabın okuyan- lara faydalı olmasını dilerim. Dr. Seraceddin ÇOM Genel Müdür  FİZİKSEL AKTİVİTE BİLGİ SERİSİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ.................................................................................................................................... 3 Fiziksel Aktivite ve Sağlığımız ............................................................................................... 7 Çocuk ve Spor...................................................................................................................... 19 Ergenlerde Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam............................................................. 27 Adolesan ve Egzersiz........................................................................................................... 51 Yetişkinlerde Fiziksel Aktivite............................................................................................... 59 Gebelik ve Egzersiz.............................................................................................................. 67 Obezite ve Egzersiz.............................................................................................................. 79 Şeker

Recently converted files (publicly available):