• Document: Toepassingsmaat L boor Inslagdiepte Materiaal Art. nr. Art. nr. Isolatiedikte mm mm Ø mm binnenblad mm UNI-Flexplug Inslaghulpstuk
  • Size: 1.64 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 20:02:45
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

GB-Spouwverankering UNI-Flexplug Artikel Informatie Toepassingsmaat L boor Inslagdiepte Materiaal Art. nr. Art. nr. Isolatiedikte mm mm Ø mm binnenblad mm UNI-Flexplug Inslaghulpstuk 45 t/m 60 100 Ø 8x50-70 40-60 NY 330045 390000 65 t/m 80 120 Ø 8x50-70 40-60 NY 330065 390001 80 t/m 100 140 Ø 8x50-70 40-60 NY 330080 390002 100 t/m 120 160 Ø 8x50-70 40-60 NY 3300100 390003 120 t/m 155 195 Ø 8x50-70 40-60 NY 3300130 390004 Technische tekening UNI-Flexplug in combinatie gebruiken met UNI-slagspouwankers, zie pagina 42 UNI-slagspouwanker Zie bouwkundig detail 001, pagina 123 Sterktewaarden Treksterkte Frep Fu;d (karakteristieke waarde) (rekenwaarde) Buitenblad, verankering 45 mm 2,0 kN 1,4 kN Binnenblad, verankering baksteen 1,7 kN 1,2 kN Binnenblad, verankering beton 2,0 1,4 kN Frep Fu;d volgt uit Fu;d = !m !m = materiaalfactor 1,4 (als het anker op trek belast is) Druksterkte (rekenwaarde) Spouwbreedte Fu;d Spouwbreedte Fu;d (mm) Ø 4 mm (mm) Ø 4 mm 110 0,56 kN 160 0,43 kN 120 0,53 kN 170 0,40 kN 130 0,50 kN 180 0,38 kN 140 0,48 kN 190 0,36 kN 150 0,45 kN 200 0,34 kN Druksterkte is bepaald overeenkomstig artikel 11.8.2 NEN 6790 Bepalen type UNI-FLexplug + UNI-slagspouwanker Om de juiste Type UNI-flexplug en UNI-slagspouwanker te bepalen zijn een aantal factoren van belang. Aan de hand van een voorbeeld kan dit uitgelegd worden. Voorbeeld Gevelopbouw van binnen naar buiten: Binnenblad 100mm kalkzandsteen, 90mm isolatie, 40mm luchtspouw en 100mm baksteen Bepalen UNI-flexplug Eerst dient het type UNI-flexplug bepaald te worden. De isolatie in dit voorbeeld is 90mm dik, als er dan in de artikel informatie overzicht gekeken wordt, valt deze isolatiedikte in het bereik 80 t/m 100mm. Het resultaat is dus dat het artikelnummer 330080 bij dit bereik past. Bepalen lengte UNI-slagspouwanker Vervolgens dient de lengte van de UNI-slag spouwanker bepaald te worden. De UNI-flexplug 330080 heeft een lengte van 140mm (zie artikel informatie) daar wordt de luchtspouw en het inleg gedeelte in het buitenblad bij opgeteld: 140mm(plug)+40mm(luchtspouw)+45t/m75(inlegdiepte in buitenblad is een vaste maat)mm= 225 t/m 255mm, bij dit bereik dient dan juiste type UNI-slagspouwanker gezocht te worden. Een overzicht van de UNI-slagspouwankers kan gevonden worden op pagina 40 28 NY = Nylon 2012 - 2013 Snelle en veilige bevestiging van isolatie & spouwankers in kalkzandsteen, beton en metselwerk (reduceert isolatie verlies) Stap 1: Isolatiemateriaal plaatsen Isolatiemateriaal tegen de binnengevel van beton of kalkzandsteen plaatsen. Stap 2: Gat boren ø8 mm Door het isolatiemateriaal een gat in de binnenmuur boren (Ø 8mm) (diepte afhankelijk van isolatiedikte). Boor 1-2 keer lossen om het overtollig boormeel te “lossen”. Vervolgens het boorgat schoonblazen met behulp van een blaasbal. Stap 3: UNI-Flexplug plaatsen De plug door het gat in de binnengevel drukken. Vervolgens met het juiste inslaghulpstuk en hamer in de binnengevel slaan. Juiste inslaghulpstuk bij UNI-Flexplug 390000 t.b.v. 330045 390001 t.b.v. 330065 390002 t.b.v. 330080

Recently converted files (publicly available):