• Document: Vizuális programozás Komplex számok
  • Size: 522.33 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 14:00:55
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Johanyák Zsolt Csaba: Komplex számok és virtuális metódusok– oktatási segédlet http://www.johanyak.hu e-mail: johanyak.csaba@gamf.kefo.hu Copyright © 2008-2011 Johanyák Zsolt Csaba Vizuális programozás Komplex számok Célok: • Ismerkedés a Visual Studio 2008 Professional fejlesztőrendszerrel (fordítás, konfigurációtípusok, néhány beállítás) • Egyszerű konzolalkalmazás készítése vizuális eszközökkel • Véletlenszám generálás • ToString metódus átdefiniálása Készítsen egy Komplex számokat reprezentáló osztályt. • Adattagok: valós,képzetes. • Lehessen inicializálni a valós és a képzetes rész megadásával egy kétparaméteres konstruktor segítségével. • Lehessen sztringben megkapni a komplex számot valós+képzetes*i alakban (ToString metódus átdefiniálása). • Lehessen megnövelni a komplex számot egy másik komplex számmal. Lehessen megnövelni a komplex számot egy valós számmal. • Lehessen két komplex szám különbségét képezni. Lehessen csökkenteni a komplex számot egy valós számmal. • A főfüggvényt tartalmazó osztályban hozzon létre két véletlenszerűen generált valós és képzetes részű komplex számot (objektumot), majd írassa ki a bennük tárolt értékeket, valamint az összegüket és a különbségüket. Írassa ki egy komplex szám és egy valós szám összegét és különbségét. • Hozzon létre egy tömböt, amelynek elemei Komplex típusúak, és töltse fel a tömböt véletlenszerűen előállított értékekkel. • Írassa ki a tömb elemeit. • Adja össze a tömb elemeit, és írassa ki az eredményt. Minden alkalmazáshoz projektet kell készíteni. Ennek menete a következő: A mai gyakorlaton konzolalkalmazást készítünk. Ha a fejlesztőkörnyezet úgy van beállítva, hogy megadhatjuk a projekt helyét, akkor a C:\munka könyvtáron belül helyezzük el azt. 1 Az UML-szerű osztálydiagram elkészítéséhez és megjelenítése: Kezdetben egy osztályunk van, ami a főfüggvényt tartalmazza: A Class Details ablakban olvashatjuk el az osztály tagjaira vonatkozó információkat, illetve itt vehetünk fel újabb elemeket az osztályba. Először válasszuk ki az osztályt a diagramon. Új osztály létrehozása a komplex számok számára: 2 Johanyák Zsolt Csaba: Komplex számok és virtuális metódusok– oktatási segédlet http://www.johanyak.hu e-mail: johanyak.csaba@gamf.kefo.hu Copyright © 2008-2011 Johanyák Zsolt Csaba Az új osztályt is az aktuális állományba helyezzük el. Adattagok létrehozása a Fields részben: Konstruktor definiálása: Áttérés kód nézetbe: 3 Az automatikusan létrehozott metódus váz, ami kezdetben csak egy kivétel előidézést tartalmaz: Utasítások: Az object ősosztályban definiált Tostring metódus eredetileg az osztály nevét adja vissza egy sztringben. Ehelyett mi azt szeretnénk, hogy egy olyan sztringet definiáljon, ami valós+képzetes*i alakban tartalmazza az objektumban tárolt adatokat. Örökölt ToString átdefiniálása: 4 Johanyák Zsolt Csaba: Komplex számok és virtuális metódusok– oktatási segédlet http://www.johanyak.hu e-mail: johanyak.csaba@gamf.kefo.hu Copyright © 2008-2011 Johanyák Zsolt Csaba Áttérés kódnézetbe: Az automatikusan létrehozott metódus váz: 5 Az új függvénytörzs: /// <summary> /// Az objektumban tárolt adatokból egy stringet készít. /// </summary> /// <returns>Az objektuma adatait tartalmazó string</returns> public override string ToString() { return string.Format("{0,8:F4}+i*{1,8:F4}",valós,képzetes); } A komplex szám +/- komplex szám és a komplex szám +/- valós szám összegek/különbségek számításához átdefiniáljuk a megfelelő operátorokat. Az átdefiniált operátorokat nem lehet vizuálisan létrehozni ezért az alábbiakat teljes egészében be kell gépelni: public static Komplex operator +(Komplex a, Komplex b) { return new Komplex(a.valós + b.valós, a.képzetes + b.képzetes); } public static Komplex operator +(Komplex a, double b) { return new Komplex(a.valós + b, a.képzetes); } public static Komplex operator -(Komplex a, Komplex b) { return new Komplex(a.valós - b.valós, a.képzetes - b.képzetes); } public static Komplex operator -(Komplex a, double b) { return new Komplex(a.valós - b, a.képzetes); } Visszatérve az osztálydiagramhoz: A Program osztály átnevezése: 6 Johanyák Zsolt Csaba: Komplex számok és virtuális metódusok– oktatási segédlet http://www.johanyak.hu e-mail: johanyak.csaba@gamf.kefo.hu Copyright © 2008-2011 Johanyák Zsolt Csaba A főfüggvény kódját k

Recently converted files (publicly available):