• Document: İSTATİSTİK II DERSİ STATA UYGULAMALARI
  • Size: 1.15 MB
  • Uploaded: 2018-12-07 20:36:52
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK II DERSİ STATA UYGULAMALARI Dr. Ufuk DOĞUÇ 2014 1 1. STATA NEDİR? Stata 1985 yılında StataCorp tarafından üretilen genel amaçlı bir istatistik programıdır. Dünyada bir çok ticari ve akademik kuruluş tarafından kullanılmaktadır. Özellikle ekonomi, sosyoloji, siyasi bilimlerde çalışan araştırmacılar kullanmaktadır. Stata aşağıdaki alanları kapsamaktadır: Veri yönetimi İstatistik analiz Grafik Benzetim 2. STATA HANGİ İŞLETİM SİSTEMLERİNDE ÇALIŞIR? Stata Windows (32 bit veya 64 bit), Mac OS X veya UNIX işletim sistemlerinde çalışır. 3. STATA PROGRAMININ BİLGİSAYARA KURULMASI Stata12_Windows dizindeki Setup programını çalıştırınız. Bilgisayarınızın özelliğine göre 32 veya 64 bit seçip hangi versionu kuracağınızı işaretlemenizi isteyecektir. Smal versionu (SM) seçiniz. Program yüklendikten sonra aynı dizindeki Serial dosyasındaki Serial number, code ve Authorization kodlarını yazınız. 4. STATA PROGRAMINI BAŞLATMA Başlat’dan programlara, oradan da SmallStata12 programını tıklayın, Stata açılacaktır. Karşınıza Stata pencereleri gelecektir. Sol üstte stata menüleri, solda yazılan komutların listesi, sağda açtığınız dosyanın değişkenleri, altta komut yazma penceresi görülecektir. 2 5. ANA MENÜ VE DİYALOG KUTULARI İşlemler için ya ana menü kullanılır ya da aşağıdaki gibi Command (komut) satırı kullanılır:  Komut penceresinde komut satırına ilgili komut yazılır ve Enter’a basılır.  Dialog penceresinde stata komutu uygulanır. Dialog penceresine geçmek için ya ana menüden yada komut satırına db edit gibi komut yazarak geçilir.  Komut satırlarından oluşan .do komut dosyası çalıştırılır. 6. VERİ GİRİŞİ Veri girişleri STATA üzerinde ya da özellikle Excel ile yapılabilir. Bunun sebepleri:  Girilecek veri sayısı fazla olduğu için aynı anda birkaç kişinin giriş yapması gerekmekte  Her bilgisayara STATA yüklemek mümkün değildir. Fakat her bilgisayarda Excel vardır. Excel programını herkes kullanabilir. Fakat STATA kullanmak için eğitim almak gerekir. 7. ANKET VERİLERİNİN EXCEL PROGRAMINA GİRİLMESİ : Excel programını çalıştırın. Birinci satıra değişken isimlerini yazarsanız hem gireceğiniz verileri karıştırmaz hem de STATA’ya geçince bir daha tanım yapmanıza gerek kalmaz. Ama yazmak zorunda değilsiniz. Verileri excele sütunlara girin. Her soru cevabı bir sütuna girilecektir. ANKET (cep telefonu) 1. Hangi yaş gurubundasınız? 1.( ) 18 den küçük 2.( ) 18-20 3.( ) 21-25 4.( ) 25 üstü 2. Cinsiyetinizi işaretleyiniz: 1.( ) Erkek 2.( ) Bayan 3. Bölümünüzü işaretleyiniz: 1.( ) İşletme 2.( ) İktisat 4. Doğduğunuz bölge : 1.( ) Marmara 2.( ) Ege 3.( ) Akdeniz 4.( ) Karadeniz 5.( ) G.doğu 6.( ) Doğu 7.( ) iç ana 5. Hangi aylık gider gurubundasınız? 1.( ) 1000’den az 2.( ) 1000-1500 3.( ) 1500-2000 4.( ) 2000 üstü 6. Hangi marka cep telefonu kullanıyorsunuz? …………………. 7. Cep telefonu için kulaklık kullanıyor musunuz? 1.( ) Evet 2.( ) Hayır 8. Cep telefonunuzun SAR değerini biliyor musunuz? 1.( ) Evet 2.( ) Hayır Ankete verilen cevapları karakter olanları ve sayısal olsa da sınıflara ayrılmış ise yine kodlayıp gireceksiniz. Örneğin yaşı sınıflara ayrılmış hangi yaş gurubu seçildiyse onu gireceksiniz. Birinci kişi için yaş 1 olacak. Aylık gider de aynı olacak. Ankete verilen cevaplar: 3 C: diskinin ana dizininde ders isminde bir dizin açın. data ismiyle buraya kaydet ve excelden çık. Kaydettiğiniz yeri aşağıdaki gibi not alın; çünki çalışrken dosyanın olduğu klösürü STATA’ya göstereceksiniz. C:\ders 8. ÇALIŞILAN DİZİN ADINI GÖRME : command penceresine cd yaz Enter’e bas 9. ÇALIŞILAN DİZİNDEKİ DOSYA İSİMLERİNİ GÖRME : dir yaz Enter’e bas 10. ÇALIŞILAN DİZİNİ DEĞİŞTİRME cd “C:\ders” yaz ve Entere bas. Artık bu dizinde çalışıyorsunuz. 11. EXCEL DOSYASINDAKİ VERİLERİN STATA’ya ÇAĞRILMASI STATA programını açın. Komut satırına çalışacağınız (excel dosyasının olduğu) dizini tanımlayınız: cd “C:\ders” yaz ve Entere bas. Artık bu dizinde çalışıyorsunuz. Dosyaları excelden STATA’ya çağırmak için aşağıdaki komutu command satırına yazınız: import excel data, firstr

Recently converted files (publicly available):