• Document: BRET - Beleidsvisie dag- en verblijfsrecreatie De Kempen -
  • Size: 381.85 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 19:12:30
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Regionale beleidsvisie Dag- en Verblijfsrecreatie De Kempen eindrapport BRET - Beleidsvisie dag- en verblijfsrecreatie De Kempen - 1 Colofon Opdrachtgever Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel Reusel-De Mierden Opdrachtnemer BRET, ruimtelijke ontwikkeling, vrije tijd en leefbaarheid Lorentzweg 7 5482 TP Schijndel Huidekoperstraat 22l 1017 ZM Amsterdam www.bret.nl Projectteam Monica M.M. Schröder (projectleider) Marijke M. van Tienoven Tim J. Kapel © BRET Schijndel, maart 2008 BRET - Beleidsvisie dag- en verblijfsrecreatie De Kempen - 2 Inhoud blz. 1. Inleiding: Introductie, beleidsfilosofie, proces en leeswijzer 5 2. Marktanalyse: Inventarisatie en analyse van het bestaande aanbod in de gemeenten 2.1 Aanbod en voorzieningen 7 2.2 Ruimtelijke structuur 7 2.3 Verblijfsrecreatie 8 2.3.1 Verblijfsrecreatief aanbod 8 2.3.2 Doelgroepen 12 2.4 Dagrecreatie 13 2.5 Initiatieven voor dag- en verblijfsrecreatie 14 2.6 Ontwikkeling van het aantal vestigingen in de dag- en verblijfsrecreatie 15 2.7 Ontwikkeling van het aantal banen in de dag- en verblijfsrecreatie 18 2.8 Conclusies uit de marktanalyse 22 3. Analyse omgevingsvoorwaarden: 3.1 Markttrends naar dag- en verblijfsrecreatie 23 3.1.1 Verblijfsrecreatie 23 3.1.2 Dagrecreatie 25 3.2 Beleidsanalyse ten aanzien van dag- en verblijfsrecreatie 27 3.2.1 Rijk 27 3.2.2 Provincie 29 3.2.3 Regio 29 3.2.4 De gemeenten 29 4. Beleidsvisie 4.1 Doel 32 4.2 Uitgangspunten 32 4.3 Gewenst profiel van de dag- en verblijfsrecreatie in De Kempen 33 4.4 Ruimtelijk functionele visie: visie, zonering en product – plaatscombinaties 34 4.4.1 Ruimtelijke visie 34 4.4.2 Zonering 35 4.4.2.1 De kernen – intensief recreatief gebied 35 4.4.2.2 Landelijk intensief recreatief gebied 35 4.4.2.3 Kansrijk extensief recreatief landelijk gebied 36 4.4.2.4 Overig recreatief gebied 37 4.4.2.5 Stiltegebieden 37 4.4.2.6 Landbouw ontwikkelingsgebieden (LOG’s) 38 4.4.3 Product-plaatscombinaties 38 4.4.4 Samenvatting Ruimtelijk beleid 41 4.5 Beleidskaders 42 4.5.1 Introductie 42 4.5.2 Verblijfsrecreatie 42 4.5.2.1 Algemene Voorwaarden 42 4.5.2.2 Kamperen 43 4.5.2.3 Groepsaccommodaties 44 4.5.2.4 Andere vormen van verblijfsrecreatie 45 BRET - Beleidsvisie dag- en verblijfsrecreatie De Kempen - 3 4.5.3 Dagrecreatie 45 4.5.3.1 Algemeen 45 4.5.3.2 Evenemente

Recently converted files (publicly available):