• Document: Poli(etilén-tereftalát) hulladék kémiai újrahasznosítása és az új, értéknövelt termékek jellemzése
  • Size: 1.1 MB
  • Uploaded: 2018-12-07 14:26:37
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék Műanyag és Gumiipari Laboratórium Poli(etilén-tereftalát) hulladék kémiai újrahasznosítása és az új, értéknövelt termékek jellemzése Készítette: Bugyi Orsolya Témavezető: Dr. Vargha Viktória Készült: Budapest, 2015. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés, célkitűzés ................................................................................................ 4 2. Irodalmi összeállítás .................................................................................................. 4 2.1. A PET alkalmazása, ipari jelentőségének alakulása ........................................... 4 2.2. A PET szintézise ............................................................................................... 5 2.3. A PET tulajdonságai és újrahasznosításának szükségessége ............................... 6 2.4. Műanyagok újrafeldolgozása .............................................................................. 7 2.4.1. A műanyagok primer újrafeldolgozása ..................................................... 7 2.4.2. Szekunder/mechanikai újrafeldolgozás ..................................................... 7 2.4.3 Tercier/kémiai újrafeldolgozás...................................................................8 2.4.4. Kvaterner újrafeldolgozás ......................................................................... 8 2.4.5. A műanyagok közül a PET újrafeldolgozási lehetőségei ........................... 8 2.5. A PET kémiai újrahasznosítása .......................................................................... 9 2.5.1. Hidrolízis ............................................................................................... 10 2.5.1.1. Lúgos hidrolízis ............................................................................ 10 2.5.1.2. Savas hidrolízis ............................................................................. 11 2.5.1.3. Semleges hidrolízis ....................................................................... 11 2.5.2. Aminolízis ............................................................................................. 11 2.5.3. Ammonolízis ......................................................................................... 12 2.5.4. Metanolízis ............................................................................................ 12 2.6. A PET kémiai lebontása glikolízissel................................................................ 13 2.6.1. Katalizált glikolízis ................................................................................. 14 2.6.1.1. Hagyományos katalizátorok .......................................................... 15 2.6.1.2. Heterogén katalízis ....................................................................... 16 2.6.1.3. Ionos folyadék katalizálta glikolízis .............................................. 17 2.6.2. Oldószeres glikolízis .............................................................................. 18 2.6.3. Szuperkritikus glikolízis ......................................................................... 18 2.6.4. Mikrohullámú sugárzással végzett glikolízis ........................................... 19 2.6.5. A reakciókörülmények hatása a glikolízis termékére ............................... 19 2.6.5.1. A reagens mennyiségének hatása .................................................. 19 2.6.5.2. A katalizátor mennyiségének hatása .............................................. 21 2.6.5.3. A glikolízis kinetikája ................................................................... 22 2.6.6. A poliészter-poliolok felhasználása ......................................................... 23 3. Kísérleti rész ........................................................................................................... 23 3.1. Felhasznált anyagok ......................................................................................... 23 3.2. A lebontások kivitelezése ................................................................................ 24 3.3. Vizsgálati módszerek ...................................................................................... 25 3.3.2. FTIR spektroszkópia ........................................................................... 25 3.3.3. Gélpermeációs kromatográfia ............................................................... 25 3.3.5. Viszkozimetria ..................................................................................... 25 4

Recently converted files (publicly available):