• Document: KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU
  • Size: 6.98 MB
  • Uploaded: 2019-07-21 09:37:48
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

E1 SERİSİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1 Sunum ................................................................................................................... 3 2 Giriş ....................................................................................................................... 4 3 Güvenlik ................................................................................................................. 5 3.1 Uyarılar (Mutlaka Okuyunuz !)............................................................................ 5 3.2 Kullanılan Sembol Açıklamaları.......................................................................... 7 4 Kurulum ................................................................................................................. 8 4.1 Taşıma ............................................................................................................. 8 4.2 Paketin Açılması ............................................................................................... 8 4.3 Yer seçimi ......................................................................................................... 9 4.4 Elektriksel Bağlantıların Yapılması ................................................................... 10 4.4.1 Giriş Geri Besleme Koruması................................................................... 10 4.4.2 Kullanılması Gereken Kablo Kesitleri ....................................................... 10 4.4.3 Kablo Bağlantılarının Yapılması ............................................................... 11 4.4.4 Harici Akü Kabini Kablo Bağlantılarının Yapılması .................................... 12 5 Çalışma Modları ................................................................................................... 13 5.1 Online Çalışma Modları ................................................................................... 13 5.1.1 Normal Çalışma Modu ............................................................................. 13 5.1.2 Aküden Çalışma Modu ............................................................................ 14 5.1.3 Bypass Çalışma Modu............................................................................. 14 5.2 Ekonomik Çalışma Modu (ECO-MOD) ............................................................. 15 5.3 Sistem Kapalı Modu ........................................................................................ 15 5.4 Manuel Bypass Modu ...................................................................................... 16 6 Kullanıcı Kontrol ve Haberleşme Arayüzleri ........................................................... 16 6.1 Arka Panel ...................................................................................................... 16 7 Ön Panel ve Menü Yapısı ..................................................................................... 17 7.1 Ön Panel......................................................................................................... 17 7.1.1 Veri izleme penceresi .............................................................................. 19 7.2 Menü Yapısı.................................................................................................... 19 7.2.1 Ana Menüler ........................................................................................... 21 8 İşletim Prosedürleri ............................................................................................... 29 8.1 KGK’nın Açılması ............................................................................................ 29 8.2 KGK’nın Çalıştırılması ..................................................................................... 29 8.2.1 Şebekeden Çalıştırma ............................................................................. 29 8.2.2 Aküden Çalıştırma................................................................................... 30 8.3 KGK’nın Durdurulması ..................................................................................... 31 8.4 KGK’nın Kapatılması ....................................................................................... 31 8.5 Manuel Bypass Çalıştırma ............................................................................... 31 8.5.1 KGK’nın Manuel Bypass Moduna Alınması .............................................. 32 8.5.2 KGK’nın Manuel Bypass Modundan Çıkarılması....................................... 32 8.6 Ekonomik Çalışma Modunda Çalıştırma(ECO-MOD) ........................................ 33 8.6.1 Ekonomik Çalışma Modunun Devreye Alınması ....................................... 33 8.6.2 Ekonomik Çalışma Modunun Devreden Çıkarılması ................................. 34 E1 Serisi 10-20kVA V1.0.1

Recently converted files (publicly available):