• Document: Pokłon Hornowi. 40 lat Bractwa Kaphornowców
  • Size: 18.33 MB
  • Uploaded: 2019-07-21 09:00:06
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

40 lat Bractwa Kaphornowców Pierwsze wydanie Pokłonu Hornowi powstało z okazji jubileuszu 25-lecia Bractwa Kaphornowców. Inicjatorem wydania księgi pamiątkowej był ówczesny Grotmaszt j. kpt. ż.w. Zdzisław Pieńkawa. Napisał sporą część tekstów, przekonał innych autorów do współpracy i wyegzekwował od nich materiały. Niestety ciężka choroba zabrała Go, zanim książka się ukazała. Pokłon Hornowi Obecne wydanie, poszerzone i uzupełnione, ukazuje się w 40-lecie powołania Bractwa Kaphornowców. Pokłon Hornowi Pokłon Księga pamiątkowa wydana w czterdziestolecie Bractwa Kaphornowców Hornowi Wydanie drugie rozszerzone Bydgoszcz – Gdynia 2014 Jerzy Litwin Wstęp  Komitet Redakcyjny kadm. Czesław Dyrcz – przewodniczący Aleksander Kaszowski, Eugeniusz Moczydłowski, Bohdan Sienkiewicz Projekt okładki Marek Rudowski Zdjęcie na okładce Małgorzata Czujko Opracowanie typograficzne Marek Rudowski Redakcja Aleksandra Mucek Redaktor I wydania Janusz Zbierajewski © Copyright by Bractwo Kaphornowców 2014 Wydawca LOTTO-Bydgostia ISBN 978-83-930660-3-2 Druk i oprawa DRUK-INTRO S.A. Pomnik Albatrosa na Hornie Trawers Hornu od południa (fot. M. Czujko) Rota Soy el albatros que te espera Jestem Albatrosem, który czeka na Ciebie My, en el final del mundo. na końcu świata. Soy el alma olvidada Jestem zapomnianą duszą Członkowie Bractwa Kaphornowców de los marinos muertos zmarłych marynarzy, przywołując pamięć wszystkich żeglarzy, que cruzaron el którzy opływali zarówno tych, którzy opłynęli przylądek Horn, Cabo de Hornos Przylądek Horn desde todos los mares ze wszystkich mórz Ziemi. jak i tych, którzy ulegli przemocy jego groźnych wód de la tierra. Oni nie zginęli i znaleźli grób w głębinach Cieśniny Drake’a, Pero ellos no murieron w rozwścieczonych falach, przyjmujemy za obowiązujący nas statut Bractwa en las furiosas olas, lecz szybują hoy vuelan en mis alas, na moich skrzydłach, i ślubujemy hacia la eternidad, ku wieczności, strzec honoru polskiego żeglarza, en la ultima grieta w najpiękniejszych godności biało-czerwonej bandery de los vientos strumieniach wiatrów i służyć naszym doświadczeniem, radą i pomocą żeglarzom, Antarticos. antarktycznych. którzy tego będą potrzebowali. Sara Vial (tłum. Wojciech Jacobson) Warszawa, 25 marca 2014 r. Pan kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ JM REKTOR – KOMENDANT AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ Grotmaszt Bractwa Kaphornowców Polski Związek Żeglarski z radością wita inicjatywę uczczenia 40-lecia Bractwa Kaphornowców publikacją w postaci II edycji legendarnej pracy nieodżałowanego Zbyszka PIEŃKAWY – POKŁON HORNOWI. Tak jak przed laty i teraz jubileusz bractwa Kaphornowców łączy się z jubileuszem Polskiego Związku Żeglarskiego – tym razem 90-lecia. Przylądek Ni

Recently converted files (publicly available):