• Document: Struktura batalionu lekkiej piechoty (Obrony Terytorialnej)
  • Size: 102.83 KB
  • Uploaded: 2018-11-27 13:30:09
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Struktura batalionu lekkiej piechoty (Obrony Terytorialnej) Batalion będzie samodzielnym modułem bojowym. Nie będzie dysponował żadnymi wozami bojowymi. Pojazdy będą służyły tylko do przemieszczania się blp. Blp będzie się składał z: - sztabu, - 3 kompanii lekkiej piechoty - 1 kompanii specjalistycznej - 1 Kompanii logistycznej - plutonu dowodzenia, - plutonu logistycznego, - plutonu saperów (inżynieryjnego), Łącznie batalion liczy 1(dca,) + 20 (sztab)+ 150*3(kpl) + 127 (kspec) +112 (klog) + 22(pldow) + 33(plsap) = 765 żołnierzy OT 1. Struktura bataliony: DOWÓDCA Z-CA DOWÓDCY 21 SZTAB 150 127 22 33 klp kspec pldow klog 112 plsap kpzmot kpzmot plo drrtlf plzaop drsap grr drr drzab drdo w dzart dr plrem dzart dzart kabl pllp zWD plzab Sekcja plr strz. wyb. drr grr drr pl med plwsp plplot drlp drdo w dr wsp dplot dzart dzart plspec (GSR) gs grr drr 2. Struktura sztabu batalionu Lekkiej Piechoty Dowódca batalionu /ppłk/ - 1 Z-ca dowódcy / mjr / -1 Sztab 18+1=19 Szef sztabu / kpt. / -1 S-1 S-2 S-3 S-4 Szef sekcji - 1/por./ Szef sekcji - 1/por./ Szef sekcji - 1/por./ Szef sekcji - 1/por./ Oficer -1 Oficer -1 Oficer -3 Oficer -1 /ppor./ /ppor./ /ppor./ /ppor./ Podoficer - 2 Podoficer - 2 Podoficer - 2 Podoficer - 2 4 4 6 4 DOWÓDZTWO Kkkkk I SZTAB – 21 Projekt struktury batalionu lekkiej piechoty – szczebel: kompania –pluton -drużyna 1.Struktura kompanii lekkiej piechoty KOMPANIA LEEKIEJ PIECHOTY 150/150 DOWÓDCA KOMPANII 1/1 SZEF Z-ca KOMPANII DOWÓDCY 1/1 KOMPANII 1/1 PLUTON PLUTON PLUTON PLUTON LEKKIEJ LEKKIEJ LEKKIEJ WSPARCIA PIECHOTY PIECHOTY PIECHOTY OGNIOWEGO 36/36 36/36 36/36 30/30 DRUŻYNA ZABEZPIECZENIA 9/9 2. Struktura plutonu lekkiej piechoty. PLUTON LEKKIEJ PIECHOTY 36/36 DOWÓDCA PLUTONU 1/1 POMOCNIK D-CY

Recently converted files (publicly available):