• Document: Závěrečná zpráva. Monitoring zahraničních turistů v návaznosti na turistické produkty v geografickém členění (Evropa 2)
  • Size: 3.9 MB
  • Uploaded: 2019-01-12 23:32:27
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Monitoring zahraničních turistů v návaznosti na turistické produkty v geografickém členění (Evropa 2) Závěrečná zpráva ppm factum research, s.r.o. Bucharova 1281/2, A 158 00 Praha 13 _ 20. 8. 2014 Obsah Strana 3 Cíle Strana 5 Hlavní zjištění Strana 9 Archetypální segmentace Strana 42 Dílčí témata 20.8.2014 2 CÍLE 20.8.2014 3 Cíle Hlavním cílem bylo vytvořit profil a segmentaci zahraničních turistů vybraných zemí a nastavit efektivní cílenou marketingovou kampaň na podporu příjezdového cestovního ruchu. Cílovou skupinou výzkumu jsou obyvatelé Německa, Polska, Velké Británie, Francie, Itálie, Nizozemí, Slovenska, Rakouska, Maďarska a Španělska. Ve vybraných zemích (Německo, Polsko, Velká Británie, Francie, Itálie, Nizozemí, Španělsko) byla vypracována archetypální segmentace turistů cílových trhů. Jednotlivé segmenty jsou ve studii popsány na základě sociodemografických a psychografických kritérií. V analýze také zjišťujeme hlubší motivátory a bariéry, life-stylové charakteristiky, mediální chování, trávení volného času, aj., turistů z vybraných sedmi zemí. Na Slovensku, v Rakousku a Maďarsku proběhly diskusní skupiny turistů, které zprostředkovaly hlubší vhled do zkoumané problematiky. 20.8.2014 4 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ 20.8.2014 5 Hlavní zjištění – napříč jednotlivými zeměmi Segmentace turistů – obecná zjištění 15 % turistů jezdí pařit, cestují 31 % turistů se jezdí za levným alkoholem, tráví rekreovat, chtějí si levně užít čas v klubech a barech moře a odpočívat na pláži 7 % turistů jezdí za 30 % turistů cestuje za dobrodružstvím, chtějí požitky, chtějí se nechat poznávat neobjevené hýčkat, tráví čas ve wellness, užívají si gastronomii 17 % turistů se vydává na a kvalitní ubytování svou osobní pouť, poznávat jiné kultury a jejich duchovno − Segmentací chování, postojů a očekávání vztahujících se k cestování jsme identifikovali pět segmentů. Zjistili jsme, že 31 % turistů od své cesty očekává levnou rekreaci, kdy si užijí moře a pláží. Obdobný podíl turistů (30 %) vyhledává luxusnější požitky – chtějí se nechat hýčkat, užívat si kvalitní stravu a ubytování. Necelá pětina cestujících (17 %) podniká osobní poutě za poznáním jiných kultur, jejich filozofie a duchovního života. Někteří (15 %) svou cestu prožijí jako velkou párty plnou přátel, barů a opojení levným alkoholem. Poslední segment (7 %) představují turisté, kteří cestují, aby realizovali své dobrodružné sny o výpravě plné nevšedních zážitků a objevování nepoznaného. − Dle dotázaných je Česká republika vhodnou destinací především pro segment Pařmenů. Strategicky by bylo dobré, aby se propagace image ČR zaměřila i na segment Požitkářů. Tento segment představuje velice bonitní cílovou skupinu, která je navíc pro ČR dostupná vzhledem k jejím možnostem turistické nabídky. V tomto segmentu současně i spočívá těžiště turistické poptávky většiny turistů, které jsme dotazovali. 20.8.2014 6 Hlavní zjištění – napříč jednotlivými zeměmi − Pokud se komunikace CzechTourismu zaměří na segmenty Pařmenů a Požitkářů, bude ve sledovaných zemích oslovovat 45 % turistů. Navíc jde o segmenty, které jsou charakteristické pro turismus Velké Británie, Německa, Itálie, Nizozemí, Polska a Francie. Sledované segmenty reprezentují zcela odlišné skupiny turistů a při komunikaci s nimi bude potřeba zaujmout odlišné strategie. Mínění o ČR − Většina obyvatel sledovaných zemí (72 %) zná Českou republiku. Více jak čtvrtina (27 %) navíc tvrdí, že ČR zná dobře. − Obyvatelé sledovaných zemí si s Českou republikou nejčastěji spojují dlouholetou historií a tradicí (75 %), krásnou a rozmanitou krajinou (71 %), kulturními událostmi a památkami (70 %) a dobrou dopravní (69 %) a cenovou dostupností (68 %). − Zhruba dvě třet

Recently converted files (publicly available):