• Document: MTS Instrukcja montażu
  • Size: 909.95 KB
  • Uploaded: 2019-07-21 06:34:45
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Roto NT Czujnik otwarcia okna MVS-B / MVS-C / MTS Instrukcja montażu Niezawodność i bezpieczeństwo Dla zapewnienia stałej niezawodności funkcjonowania okuć należy funkcjonowania okuć przestrzegać: 1. Fachowego i prawidłowego montażu elementów okucia zgodnie z poniższą instrukcją. 2. Fachowego i prawidłowego wbudowania elementów okucia do montowanego okna. 3. Producent okien jest zobowiązany do przestrzegania i przekazania użytkownikowi okna instrukcji obsługi i konserwacji lub ew. warunków gwarancji. 4. Uwaga! Okucie może składać się wyłącznie z oryginalnych elementów systemu Roto. Użycie części okucia spoza systemu wyklucza dochodzenie wszelkich roszczeń gwarancyjnych. Warunki gwarancji, wyłączenie gwarancji Producent okuć nie odpowiada za wadliwe funkcjonowanie i usterki elementów okuć czy wyposażonych w nie okien lub drzwi balkonowych, jeśli wynikają one z niedostatecznych danych oferty przetargowej, nieprzestrzegania przepisów montażu lub diagramów ilustrujących zakres stosowania, albo jeśli są narażone na nadmierne zanieczyszczenie. Gwarancja dotyczy tylko oryginalnych elementów okuć Roto. Wskazówka montażowa Nie może dochodzić do wywierania mechanicznego nacisku ani na czujnik otwarcia okna, ani na element magnesowy, gdyż mogłoby to prowadzić do zmniejszenia wrażliwości czujnika lub całkowitej utraty jego funkcji. Pod wpływem silnych wstrząsów i działania wysokich temperatur jak również pod wpływem materiałów ferromanetycznych w bezpośrednim otoczeniu (np. stal lub inne magnesy) magnesy pogarszają swoje właściwości magnetyczne. Należy przestrzegać, by w obwodzie okna poza przewidzianymi technologicznie elementami okuć Roto, nie były montowane inne materiały ferromagnetyczne. Właściwości magnetyczne magnesu i wrażliwość czujnika odnoszą się do wymiarów montażowych okien podanych w niniejszej instrukcji. Odstępstwa mogą prowadzić do pogorszenia parametrów funkcjonalnych. Należy przestrzegać przepisów gwarancyjnych na okucia. Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o. Wał Miedzeszyński 402 03-994 Warszawa tel.: +48 (22) 567 09 00 do -04 fax: +48 (22) 567 09 29 e-mail: info.pl@roto-frank.com www.roto.pl B&N / RO Stan: czerwiec 2009. Zastrzega się możliwość zmian. AB 520-0 PL-1 Zakres stosowania MVS Element Nazwa elementu Zawias min. szerokość skrzydła na wrębie Zakończenie zasuwnicy MVS E5 (dorowkowy) FFB 400 mm E5 FFB 410 mm A (dorowkowy) FFB 355 mm A

Recently converted files (publicly available):