• Document: Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC DMR-EH50
  • Size: 331.7 KB
  • Uploaded: 2018-12-07 16:47:33
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PANASONIC DMR-EH50. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PANASONIC DMR-EH50 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi PANASONIC DMR-EH50 Podręcznik użytkownika PANASONIC DMR-EH50 Instrukcje obsługi PANASONIC DMR-EH50 Instrukcje użytkowania PANASONIC DMR-EH50 Instrukcja użytkowania PANASONIC DMR-EH50 Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC DMR-EH50 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2232562 Skrót instrukcji: @@@@@@Zachowaj t instrukcj do wykorzystania w przyszloci. Niniejsza instrukcja zostala opracowana na podstawie oryginalnej publikacji firmy MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. EP RQT8034-R UWAGA! W TYM URZDZENIU ZNAJDUJE SI LASER. WYKONYWANIE REGULACJI INNYCH, NI OPISANE, LUB POSTPOWANIE W SPOSB NIE PRZEWIDZIANY W INSTRUKCJI OBSUGI GROZI NIEBEZPIECZNYM NAWIETLENIEM PROMIENIAMI LASERA. PROSIMY NIE OTWIERA OBUDOWY I NIE DOKONYWA NAPRAW SAMODZIELNIE. PROSIMY POWIERZY NAPRAWY KWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI. OSTRZEENIE: ABY OGRANICZY NIEBEZPIECZESTWO POARU, PORAENIA PRDEM LUB USZKODZENIA URZDZENIA, NIE NALEY WYSTAWIA URZDZENIA NA DZIAANIE DESZCZU, WILGOCI, KAPANIE LUB ZACHLAPANIE; PONADTO NA URZDZENIU NIE NALEY USTAWIA ADNYCH NACZY ZAWIERAJCYCH PYNY, TAKICH JAK WAZONY. UWAGA! NINIEJSZEGO URZDZENIA NIE NALEY INSTALOWA LUB UMIESZCZA W SZAFCE NA KSIKI, ZABUDOWANEJ SZAFCE LUB INNEJ OGRANICZONEJ PRZESTRZENI, W CELU ZAPEWNIENIA DOBREJ WENTYLACJI. NALEY SI UPEWNI, E ZASONY I INNE MATERIAY NIE ZASANIAJ OTWORW WENTYLACYJNYCH TAK, ABY ZAPOBIEC RYZYKU PORAENIA PRDEM LUB POARU W WYNIKU PRZEGRZANIA. NIE ZASANIAJ OTWORW WENTYLACYJNYCH URZDZENIA GAZETAMI, OBRUSAMI, ZASONAMI I PODOBNYMI PRZEDMIOTAMI. NIE UMIESZCZAJ NA URZDZENIU OERDE OTWARTEGO OGNIA, TAKICH JAK ZAPALONE WIECE. POZBYWAJ SI ZUYTYCH BATERII W SPOSB NIE ZAGRAAJCY RODOWISKU NATURALNEMU. URZDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO UYWANIA W KLIMACIE UMIARKOWANYM. To urzdzenie moe odbiera zakcenia wywoane uyciem telefonu komrkowego. Jeeli takie zakcenia wystpi, wskazane jest zwikszenie odlegoci pomidzy urzdzeniem a telefonem komrkowym. Sprzt powinien zosta umieszczony w pobliu gniazda ciennego, a wtyczka zasilania sieciowego powinna by atwo dostpna na wypadek wystpienia trudnoci. - VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. (FDA 21 CFR) AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. CAUTION - VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. (IEC60825-1) ATTENTION - RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU. ADVARSEL - SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRLING VED BNING. UNDG UDSTTELSE FOR STRLING. DANGER VARO! - AVATTAESSA OLET ALTTIINA NKYV JA NKYMTN LASERSTEILYLLE. L KATSO STEESEEN. VARNING - SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRLNING NR DENNA DEL R PPNAD. BETRAKTA EJ STRLEN. ADVARSEL - SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRLING NR DEKSEL PNES. UNNG EKSPONERING FOR STRLEN. VORSICHT - SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN. - RQLS0233 (Wewntrz urzdzenia) RQT8034 2 Pamitaj, aby dzieci nie mialy dostpu do malych kart pamici, takich jak karta pamici SD. W razie polknicia natychmiast skontaktuj si z lekarzem. Spis treci Zanim zaczniesz Uyteczne wlaciwoci . . . . . ..... ..... .......... . 3 Zasady obchodzenia si z HDD (Dyskiem twardym). . . 4 Obchodzenie si z plytami i kartami . . . . . . ..... ..... .5 Obchodzenie si z urzdzeniem . . . . . . . . . .......... .5 Wkladanie, wyjmowanie karty SD . . . . ..... . . . . . . . . . 6 Uwaga dla wlacicieli odbiornikw TV systemu PAL wsplpracujcych ze skanowaniem progresywnym. . .6 Uywanie DVD-R, DVD-RW i +R w tym urzdzeniu . . . . 7 Akcesoria w zestawie .

Recently converted files (publicly available):