• Document: Krefter Stikkord (Se kompendium for fullstendig tekst)
  • Size: 176.72 KB
  • Uploaded: 2019-03-14 13:32:14
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

HIN Industriteknikk RA 18.10.06 Side 1 av 11 Krefter – Stikkord (Se kompendium for fullstendig tekst) Innledning, krefter og akselerasjon Oppgave: Nevn eksempler på kontaktkrefter og fjernkrefter. Newtons 2. lov: F = ma , der a er akselerasjonen og m er legemets masse (1.1) Akselerasjon Akselerasjonen er: 1) a = g = 9,82 m/s 2 for legemer som befinner seg i ro på jorda dv 2) a = g + a ' for legemer som akselereres vertikalt med a ' = , a' er dt baneakselerasjonen. JG JJGDersom som g og a’ ikke har samme retning, må vi bruke vektorsummen g + a ' . 3) amaks for komponenter som befinner seg på vibrerende struktur. amaks opptrer i vibrasjonsbevegelsens ytterpunkt. 4) Ideelt lik null når satellitten er plassert i bane. Beregningen av slike systemer blir den samme for strukturer på jorda, med den eneste forskjellen at tyngden av massen mg , erstattes med massetregheten ma . Kraft 3 kjennetegn for en kraft: 1) Mål (”størrelsen”), antall [Newton, N] 2) Retningen, i planet eller i rommet 3) Angrepslinjen Den vektorielle summen av kreftene kalles kraftresultanten Resultantkraftsystemet 1) En kraftresultant, som gir en rettlinjet, akselererende virkning 2) Et kraftpar, som representerer den dreiende virkningen Kraftpar Kraftparet har følgende 3 kjennetegn: 1) Mål (”størrelsen”), Dreimoment T = Fa [Newtonmeter, Nm] F a 1 2) Dreieretningen (med/mot urviseren) 3) Dreieplanet F Kraftpar HIN Industriteknikk RA 18.10.06 Side 2 av 11 Kraftmoment F F v MP = F ⋅a a P r1 1 (1.2) P Noen ganger er det mer hensiktsmessig å regne med ”skrå" Kraftmoment arm, r. Med en liten trekantberegning kan man lett se at: M P = F ⋅ r ⋅ sin v (1.3) Kraftmomenter har samme enhet som kraftparet, [Nm]. Valg av referansesystem Fr = M ⋅ ( a '+ g ) , (1.4) der Fr er rakettmotorens skyvkraft dv a’ er baneakselerasjonen, a ' = dt g er den stedlige tyngdeakselerasjonen, g. Vi benytter oftest g = 9,81 m/s 2 massetreghetskraften1 F = m⋅a (1.5) der a er rakettens samlede akselerasjonen Likevekt Newtons 2. lov: JG G G G JG G ∑ F = ma , a = 0 ⇒ ∑F = 0 (1.6) Dersom vi har et akselerert system, kan vi formulere likevekt for treghetskreftene på den samme måten, bare vi holder nøye rede på hva som er referansesystemet. Eksempel: Et instrument med masse 3 kg i en nyttelast henger i 3 snorer. Finn maksimal kraft i snorene når de betraktes som stive, uten forstramming. Raketten har en baneakselerasjon på maksimalt 4⋅ g . 1 Treghetskrefter er ikke-Newtonske krefter ("fiktive krefter") fordi deres årsak ikke er et annet legeme, men at systemet er akselerert. Det samme gjelder den ofte omtalte "sentrifugalkraften". HIN Industriteknikk RA 18.10.06 Side 3 av 11 S2 G S1 45° 45° Løsning: Vi har gitt at a ' = 4 g . Total akselerasjon er a = a '+ g = 5 g = 5 ⋅ 9,82 = 49,1 m/s 2 ∑F x = 0 : S1 cos 45° − S 2 cos 45° = 0 ⇒ S1 = S 2 = S ∑F y = 0 : 2 ⋅ S

Recently converted files (publicly available):