• Document: Het Nieuws van den Dag.
  • Size: 9.3 MB
  • Uploaded: 2019-04-15 19:36:04
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

No. 9927. Vrijdag 23 Mei 1902. Het Nieuws rÏ ABONNEMENT PEE , ttiiten Amsterdam ’2.20; J 2.50; t DEIE , MAANDEN: , met Zondagsblad ’2.70) Afzonderlijke Nos. 5 Cent. i 3.-1 van /Opgericht door G. L. FUNKE en P. VAN SANTEN} den Dag. advertentiën: "' In Het Nieuws van den Dag (oplage 38,000 exempl.), DIBECTIE EN EEDACTIE: HOOFDREDACTEUR: DR. P. H. RITTER. bij 3 of minder regels 0.95; elke regel meer 30 Ct." ’ ■*" 2. VOOEBTJEGWAL N°. 187, AMSTEEDAM. Ingezonden Mededeelingen 60 Cts. per regel. : Dir. en Adm. 221, Redactie 304. J. FUNKE. In het Zondagsblad: 3 regels ’0.50; elke regel meer 15Ct.' j . "sluitende Abonnementen worden aangenomen bij onze Agenten in verschillende plaatsen hier te lande en overigens bij alle Boekhandelaars en Brievengaarders. In het Agenten voor Frankrijk, Engeland, Bel lgie, Italië en Zwitserland: John F. Jones & Cie., Parijs, 31bis Faubourg Montmartre, en 1 & 2, Snow Buitenland bij de Postkantoren. ~" Het auteursree. int voor den inhoud van dit Blad wordt verzekerd overeenkomstig de wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad No 124) Hül, Holborn Viaduct, Mitchell House, Londen E. O. I ,_ <"] den dan men wilde. "Werkelijk volgde op het siteit te verlaten, om bij de Maatschappij als en toen daarop twee, beide even verdienstelijke Eerste Blad. geda,an verzoek schier onmiddellijk een besluit - des Konings, waarbij hij zioh zelf benoemde niet tot Protector, maar tot perpetueel President secretaris werkzaam te zijn.

Recently converted files (publicly available):