• Document: Środki Wyrazu Twórczego
  • Size: 1.06 MB
  • Uploaded: 2018-12-07 12:00:26
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Środki Wyrazu Twórczego DZIAŁ IV: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PREZENTACJA DOKONAŃ SŁUCHACZY TEMATYKA JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? DOKUMENTACJA PROJEKTOWA RYSUNEK PERSPEKTYWICZNY I TECHNICZNY WE FLORYSTYCE WASZE DOKONANIA – PRZEGLĄD PRAC KONTROLNYCH „STUDIUM PRZYPADKU ŚLUB EWELINY I MARCINA” TO JUŻ JEST KONIEC! – ZAJĘCIA PODSUMOWUJĄCE Powstawanie projektu: Pomysł (tytuł) Koncepcja (temat) Treść (zagadnienie) Szkic (notatka graficzna) Projekt Analiza otoczenia na potrzeby dokumentacji projektowej Przestrzenne podstawy projektowania: • Wielkość/wymiar • Perspektywa • Stopnie jasności • Pozycja Zastosowanie rysunku perspektywicznego oraz modeli trójwymiarowych do wizualizacji koncepcji. Wizualizacja koncepcji • Rysunek perspektywiczny • Rysunek techniczny • Rzuty • Model • Makieta • Wizualizacja komputerowa Opracowanie projektów kompozycji florystycznej Zadanie: • Należy przygotować bukiet spełniający wymagania klienta opisane w Zamówieniu. Sporządź rysunki projektowe zamówionego bukietu okolicznościowego. Wykorzystaj materiał florystyczny wyszczególniony w tabeli 1. Wykaz materiału florystycznego. W tabeli 2. Kosztorys wykonania bukietu oblicz koszt przygotowania bukietu. Przyjmij ceny materiałów podane w tabeli 1. i koszt robocizny w wysokości 30% kosztów materiałów. Wykonaj bukiet zgodnie z zamówieniem i sporządzonymi rysunkami projektowymi. Czas na wykonanie zadania wynosi 120 minut. Ocenie podlegać będą: rysunki projektowe – rezultat 1; kosztorys wykonania bukietu – rezultat 2; bukiet – rezultat 3; przebieg wykonania bukietu w odniesieniu do stosowania metod i technik florystycznych; przebieg wykonania bukietu w odniesieniu do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Kompozycja arkusza projektowego Zamówienie nr 115 z dnia 28.10. br. • Zamawiający: Ewa Nowak • Nazwa firmy/adres: Warszawa, ul. Marszałkowska 111/23 • Tel/fax: 22 845 85 23 • Rodzaj zamówienia: bukiet okolicznościowy, ozdobiony wstążką zintegrowaną z całością • Materiał roślinny: rośliny wg zestawienia w Tabeli 1. • Technika: spiralny układ łodyg • Styl kompozycji: dekoracyjny • Termin odbioru: 28.10. br. o godz. 16.00. • Sposób odbioru: odbiór własny • Cena: do 100,00 zł • Forma płatności: gotówka, płatne przy odbiorze Elementy dokumentacji projektowej • projekt koncepcyjny, • projekt techniczny, • wykaz materiałów, • kosztorys, • harmonogram realizacji, • portfolio, • prezentacja multimedialna Projekt koncepcyjny • Etap I – projekt koncepcyjny przedstawia ostateczne rozmieszczenie i rozmiary, a także ilość wszystkich kompozycji, wnętrza w których będą się znajdować itp. Projekt koncepcyjny • Projekt ten wykonuje projektant w oparciu o wymagania Klienta. • Technika wykonania projektu dowolna (ale czytelna!). • Wykorzystujemy różne techniki rysunkowe, graficzne i malarskie w tym rysunek w kolorze np. farbkami akwarelowymi i piórkiem (cienkopisem) • Inne niezbędne rysunki projektu koncepcyjnego to: widoki wnętrz, przekroje, zdjęcie sukni ślubnej itp. Projekt koncepcyjny • Ogólnie projekt koncepcyjny jest odpowiedzią na pytanie: CO? CO KLIENT MA ZAMIAR ZROBIĆ Z ZAPROPONOWANYMI MU KOMPOZYCJAMI? Projekt techniczny • ETAP II – projekt techniczny ilustruje lokalizację, kształty, wymiary, sposób budowy głównych elementów, niezbędnych w kompozycji. Powtórzenie wiadomości o rysunku technicznym: http://czajek3.republika.pl/ Projekt techniczny • Jest to praca studyjna projektanta. • Projekt powstaje na podstawie projektu koncepcyjnego, • Technika wykonania jest ściśle określona wg Polskiej Normy. Projekt techniczny • Projekt techniczny odpowiada na pytanie: JAK? JAK MAM FIZYCZNIE WYKONAĆ ZAPROJEKTOWANE ELEMENTY? JAK JE ZBUDOWAĆ? Wykaz materiałów florystycznych do wykonania bukietu Kosztorys Kryteria oceniania wykonania zadania praktycznego będą uwzględniać poprawność rysunków projektowych z uwzględnieniem zastosowanej techniki, poprawności ujęcia rzutów z góry i z boku, doboru barw, zachowania proporcji, sporządzenia legendy rysunków (skala rysunku, objaśnienie symboli); poprawność sporządzenia kosztorysu wykonania bukietu, w tym: poprawność obliczeń kosztów dla poszczególnych materiałów florystycznych, kosztów robocizny i kosztów ogółem; zgodność wysokości kosztu wykonania bukietu z zamówieniem; zgodność wykonanego bukietu z zamówieniem w zakresie: rodzaju bukietu, techniki jego wykonania, dobranego materiały, stylu kompozycji; zgodność kompozycji bukietu z przygotowanym projektem; poprawność wykonania bukietu: jego walory dekoracyjne – forma kompozycji, proporcja, rozmieszczenie materiału w bukiecie (równomierne rozproszenie lub

Recently converted files (publicly available):