• Document: SKYLAPPJENTA VIRKEMIDLER I SAMMENSATTE TEKSTER. Idéer for læreren og notatark for elevene basert på bildeboka «Skylappjenta» av Iram Haq
  • Size: 563.04 KB
  • Uploaded: 2018-11-28 10:50:41
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

SKYLAPPJENTA VIRKEMIDLER I SAMMENSATTE TEKSTER Idéer for læreren og notatark for elevene basert på bildeboka «Skylappjenta» av Iram Haq Et undervisningsopplegg laget av Mariann Johnsen mariann.johnsen@brandbu.ungdomsskole.gran.no Skylappjenta Mariann vår 2013 Side 1 av 6 SKYLAPPJENTA Virkemidler i sammensatte tekster Kompetansemål i norsk (rev.LK06):  beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd språk og bilder  lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangre og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger  gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster Kompetansemål i samfunnsfag (rev. LK06):  Skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og haldningar Kompetansemål i RLE:  vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt for ulike religioner og livssyn  diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn Førlesing Hva forbinder dere med eventyr? Åpning: «Det var en gang» Avslutning: «Så levde de lykkelig alle sine dage» 3-tallsloven Bokstavrim: «Langt og lenger enn langt» Tid: I «gamle dager» Sted: Stedløst Rødhette og ulven Len dere godt tilbake, kos dere mens jeg leser dette eventyret for dere  SKYLAPPJENTA Hva er skylapper? Forsida Hva legger vi merke til på forsida? Drømmende Sommerfugler Skylappjenta Mariann vår 2013 Side 2 av 6 FletterHva ligner kjolen på? En båt? Symbol på reise? Reise ut i livet? Forfatter og illustratør? 1. oppslag (Sidene er ikke nummert, derfor refereres det til hver dobbeltside som «oppslag») Det var en gang Full av farer og fryktelige fristelser – bokstavrim Tid? TV, moderne tid Flettene som antenner? Murpussen skaller av? Kan det ha en symbolsk verdi? Dette første oppslaget indikerer at fortellingen både har eventyrtrekk og handler om vår tid. 2. oppslag Skylappjenta Fargebruk: eksotiske, varme, orientalske farger Referanse til eventyr? «Som vanlig ryddet…» Askepott-aktig? 3. oppslag «alt det rare som skjedde i buskene» Hva ser vi? Tror dere vi kommer til å få vite mer om dette? Kan dette være et frampek? Flettene danser – i hvilken retning? blomster, sommerfugler - eventyraktig – bokstavelig talt ut på eventyr 4. oppslag Sammenlign med Rødhette som fikk plukke blomster Hvem møter Skylappjenta? Hva kjører onkel Chacha? Hvorfor? 5. oppslag «lenger og lenger» - bokstavrim hjerteformede epler Hvilken eventyrfigur minner gutten om? Askeladden? «Eplekjekk»? Forglemmegei – tilfeldig blomst? Neppe. Hva ligger i navnet? Se på flettene? Hva symboliserer de? 6. oppslag Språklig bilde: «Lykkebobler», sammenlign illustrasjonen «Jeg fant, jeg fant» Allusjon: Å sitere andre i egen tekst Hallingkast – nok en referanse til norsk kultur Hva ser vi at det står på drosjedøra i mørket? Respekt. Respekt for hva? Stopp, tenk og gjett: Hva tror dere skjer videre? (samtale/skrive): 7. oppslag «Langt og lenger enn langt» - bokstavrim Skylappjenta Mariann vår 2013 Side 3 av 6 Farger: Mye rødt, hvitt og blått Hvorfor har hun ikke smakt skinkestek og sprudlevann før? - Forbud mot svinekjøtt og alkohol i islam Se på ytterkantene på oppslaget. Hva ser vi til venstre? Helt lyst felt. En foss. Ikke ufarlig. Sitter bokstavelig talt på kanten… Hva ser vi helt til høyre? Helt mørkt, kontrast til det lyse feltet. Begge ytterkanter kan romme farer… 8. oppslag Bobler i både tekst og bilder – samsvar. Tekst og bilde framhever hverandre. «Vi har jo et eventyr sammen» Ordspill? Ulike betydninger av ordet «eventyr». 9. oppslag Vinden – den har vi lest om før. Hvor kommer den fra? «ble blåst over ende» 3 ganger – eventyrtrekk Referanse til Rødhette og ulven her? 10. oppslag Åpenbar henvisning til Rødhette og ulven 11. oppslag Farger? Fortsatt dystre Skyggen på veggen – minner om ulv? «Langtvekkistan» - minner om …? Hva ser vi av jenta? Bare flettene «Respekt» på drosjedøra – hvilket begrep passer det sammen med her? - «familiens ære» 3 ganger – minner om eventyr igjen 12. oppslag Sammenlign gutten med jegeren i eventyret om Rødhette. Han har ikke gevær, men kommer «med hjertet i hånden». Vi har skjønt at debatten om kjærlighetsforhold vs. arrangert ekteskap ligger under hele veien her. Informasjon fra folkehelseinstituttet om den pågående debatte

Recently converted files (publicly available):