• Document: Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk
  • Size: 509.71 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 16:03:00
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

® Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk 3 2 1 4 15 5 14 16 6 13 7 12 8 9 11 10 Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 9. Innstillinger-meny 2. Hodesettkontakt 10. Mikrofon 3. Ladekontakt 11. Navneliste 4. Høreelement 12. Avslutt samtale/Tilbake 5. Volumtaster (+/-) 13. Navigeringsknapper 6. Venstre valgknapp 14. Høyre valgknapp 7. Ringetast 15. Høyttaler 8. Hurtiganropstaster 16. Trygghetsknapp (A-D eller Telecare- funksjoner) Elementene som følger med telefonen, kan variere avhengig av hvilken programvare og hvilket tilbehør som er tilgjengelig i din region eller tilbys av din tjenesteleverandør. Du kan kjøpe ekstra tilbehør hos den lokale Doro-forhandleren. Det medfølgende tilbehøret fungerer best med din telefon. Norsk Innhold Gratulerer med anskaffelsen ....................................................................... 1 Bruke telefonen ............................................................................................. 1 Komme i gang........................................................................................ 1 Lade telefonen............................................................................... 1 Slå på telefonen ............................................................................ 2 Slå av telefonen............................................................................. 3 Navigere i telefonen ...................................................................... 3 Statuslinje ...................................................................................... 3 Anrop ...................................................................................................... 4 Foreta et anrop.............................................................................. 4 Besvare et anrop ........................................................................... 5 Volumregulering ............................................................................ 5 Håndfrimodus................................................................................ 6 Hodesett-........................................................................................ 6 Nødsamtaler .................................................................................. 7 Tilleggsfunksjoner ................................................................................. 7 Lås tastatur.................................................................................... 7 Mitt nummer .................................................................................. 7 ICE-informasjon ........................................................................ 7 Tidsbryter ....................................................................................... 8 Meldinger ....................................................................................... 8 Anropslogg ..................................................................................... 8 Norsk Gratulerer med anskaffelsen En enkel mobiltelefon for økt sikkerhet. Holdbar og sprutsikker (IP54) mo- biltelefon med fire hurtigtaster for oppringning av personer du stoler på med ett enkelt trykk. Føl deg enda tryggere med en nødknapp og en tids- bryter som kan ringe og sende SMS-alarm automatisk til forhåndsinnstil- te numre. Med GPS-lokalisering kan andre finne ut hvor du er. Du finner mer informasjon om tilbehør og andre Doro-produkter på www.doro.com. Bruke telefonen Komme i gang Lade telefonen FORSIKTIG Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr, kan det medføre fare, og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig. 1 2 3 Merk! Spar strøm ved å koble laderen fra stikkontakten når batteriet er ferdig ladet og enheten er koblet fra laderen. Tips: Bruk holderen til å lade enheten. 1 Norsk Slå på tel

Recently converted files (publicly available):