• Document: 2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
  • Size: 113.47 KB
  • Uploaded: 2019-07-21 09:53:16
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna 1.5. Uwagi końcowe II. Zestawienie rysunków 1C. Instalacja c.o. – rzut przyziemia 2C. Instalacja c.o. – rzut parteru 3C. Instalacja c.o. – rzut piętra 4C. Rozwinięcie instalacji c.o. cz. 1 5C. Rozwinięcie instalacji c.o. cz. 2 6C. Rozwinięcie instalacji c.o. cz. 3 7C. Rozwinięcie instalacji c.o. cz. 4 - 1C - 1.1. Straty ciepła dla budynku Obliczenia zapotrzebowania ciepła dla budynku wykonano przy założeniach: ¹ Temperatura zewnętrzna ( V strefa ) - 24ºC wg. PN-82/B-02403 ¹ Temperatura wewnętrzna pomieszczeń wg. PN-82/B-02402 Obliczenie zapotrzebowania ciepła dla pomieszczeń oraz całego budynku wykonano zgodnie z normami: À PN-EN ISO 6946 „Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła” À PN-94/B-02020 „Ochrona cieplna budynków” À PN-94/B-03406 „Obliczenie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3” Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla budynku wynosi: QCO = 50 kW Hdysp = 15 kPa 1.2. Instalacja c.o. Projektuje się ogrzewanie wodne, pompowe z rozprowadzeniem dolnym, o parametrach czynnika grzewczego 80º/60ºC. Źródłem ciepła będzie istniejący , geotermalny węzeł c.o. i c.w. zlokalizowany w piwnicy budynku. Istnieje również możliwość wykorzystania jako alternatywnego źródła ciepła istniejącej kotłowni olejowej. Jako elementy grzejne zastosowano: 5 Grzejniki firmy Vasco typ Lotus z podłączeniem dolnym (typ VR i VL) w wersji z wbudowaną wkładką zaworową, oraz głowicą termostatyczną chrom (montowane fabrycznie). Grzejniki należy łączyć z instalacją poprzez podwójne kolano przyłączeniowe z blokiem zaworowym kątowym. - 2C - 5 Grzejniki firmy Vasco typ Lotus z podłączeniem bocznym (typ 67 i 23). Dla regulacji przepływu czynnika grzewczego przy grzejnikach należy zamontować zawory regulacyjne firmy Danfoss dn 15 mm : – termostatyczny zawór grzejnikowy typu RTD-N z ustawieniem wstępnym na gałązce zasilającej – zawór powrotny typu RLV na gałązce powrotnej Grzejniki należy wyposażyć w głowicę termostatyczną Danfoss – chrom. Należy zwrócić uwagę, aby głowice termostatyczne przy grzejnikach Vasco były tego samego typu. Projektuje się zamontowanie grzejników Vasco w kolorach wybranych z palety RAL-CLASSIC – parter kolor RAL 1011 – piętro i piwnica kolor RAL 1015 Uwaga: Przed dokonaniem zamówienia należy kolorystykę grzejników uzgodnić z Inwestorem oraz projektantem wystroju wnętrz. 5 Grzejniki łazienkowe Enix typ Aster Dla regulacji przepływu czynnika grzewczego przy grzejnikach należy zamontować zawory regulacyjne Danfoss dn 15 mm : – termostatyczny zawór grzejnikowy typu RTD-N z ustawieniem wstępnym na gałązce zasilającej – zawór powrotny typu RLV na gałązce powrotnej Grzejniki należy wyposażyć w głowice termostatyczne Danfoss. 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji Instalacja c.o. rozprowadzana jest czterema niezależnymi obiegami c.o., wyprowadzonymi od istniejących rozdzielaczy zlokalizowanych w piwnicy. Instalację c.o. projektuje się z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, o średnicach opisanych na rysunkach. Instalacja rozprowadzana jest pod stropem piwnic, a następnie pionami poprowadzona na wyższe kondygnacje. - 3C - Przejścia rur przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych o dwie dymensje większych od średnicy rury, umożliwiających swobodne wydłużanie się przewodów. Sposób prowadzenia przewodów umożliwia wykorzystanie kompensacji naturalnej. Odpowietrzenie instalacji realizowane będzie poprzez automatyczne zawory odpowietrzające zamontowane w najwyższych punktach pionów, oraz odpowietrzniki montowane fabrycznie przy grzejnikach. Dla regulacji przepływu czynnika grzewczego, na pionach zaprojektowano zawory regulacyjne Danfoss : – na przewodzie zasilającym zawór ASV-M, dn 20 mm Nastawy zaworu na rozwinięciach. – na przewodzie powrotnym zawór ASV-PV, dn 20 mm 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna Po

Recently converted files (publicly available):