• Document: Н. О. Будна. Математика Диктанти. 4 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН
  • Size: 872.66 KB
  • Uploaded: 2018-11-28 14:01:56
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Н. О. Будна Математика Диктанти 4 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 51:373.3 ББК 74.262.21я71 Тема 1. Повторення матеріалу. Б90 Вивчення письмового множення і ділення Рецензенти:   в межах 1000 вчитель початкових класів вищої категорії, вчитель-методист Онишків О.П. вчитель початкових класів вищої категорії, старший вчитель Походжай Н.Я. 1. 1. Записати числа 440, 204, 503, 666, 18, 900. Підкреслити число одиниць однією рискою. Поставити крапку над найбільшим числом. 2. Записати ці числа у порядку зростання. 3. Записати зайве число. Скласти з ним два вирази на ділення. 2. 1. Записати число, в якому: 2 сот. 3 дес. 4 од.; 7 сот. 8 од.; 5 сот. 2 дес.; Будна Н.О. 7 сот. 8 дес.; 8 дес. 8 од.; 9 сот. Б90 Математика : Диктанти : 4 клас / Н.О. Будна. — Тернопіль : Навчальна 2. Підкреслити найбільше число. Записати його «сусідів». книга – Богдан, 2016. — 32 с. 3. Записати число 802 у вигляді суми розрядних доданків. ISBN 978-966-10-4151-5 3. У посібнику подано завдання для перевірки рівня сформованості навички усних 1. Записати п’ять чисел, починаючи з 500, прилічуючи по 10. обчислень в учнів 4-го класу. Завдання математичних диктантів охоплюють матеріал усіх тем навчальної програми з математики. 2. Записати, як можна утворити число 700 з числа, що передує Досвід показує, що такий вид роботи сприяє розвиткові самостійного мислення, йому. формує швидкість, гнучкість, глибину і точність думки, розвиває математичну мову, уяву, увагу, пам’ять дітей. Завдання посібника можна викорис­товувати як для поточної, 3. З кожної пари чисел записати більше число. так і для тематичної перевірки знань учнів.    240 і 204; 890 і 980; 192 і 219. Для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, батьків. УДК 51:373.3

Recently converted files (publicly available):