• Document: 1 Colofon Uitgave: Gemeente Noordoostpolder Harmen Visserplein BW Emmeloord Tel: Internet: November Programmabegroting 2017
  • Size: 6.42 MB
  • Uploaded: 2021-09-30 13:34:06
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1 Colofon Uitgave: Gemeente Noordoostpolder Harmen Visserplein 1 8302 BW Emmeloord Tel: 0527-633911 E-mail: info@noordoostpolder.nl Internet: www.noordoostpolder.nl November 2016 2 Programmabegroting 2017 (-2020) Noordoostpolder 3 4 Inhoudsopgave 5 6 Inhoud Samenstelling College en Gemeenteraad ....................................................... 9 Aanbiedingsbrief....................................................................................... 11 Aanbiedingsbrief ............................................................................................................................ 13 Kerngegevens .......................................................................................... 23 Kerngegevens ................................................................................................................................. 25 Basis programmabegroting ........................................................................ 27 Missie, visie en lange termijnbeleid ............................................................................................... 29 Programmaplannen & Hoofdtaakvelden ...................................................... 33 Programmaplannen ....................................................................................................................... 35 Hoofdtaakvelden ............................................................................................................................ 35 Programma 1 Fysieke leefomgeving ........................................................... 37 Pijler 1: Een groene en schone leefomgeving ................................................................................ 39 Pijler 2: Een veilige en bereikbare leefomgeving ........................................................................... 44 Subpijler 2A: Infrastructuur ............................................................................................................ 44 Subpijler 2B: Openbare orde en veiligheid ..................................................................................... 47 Pijler 3: Ontwikkelen in de leefomgeving ....................................................................................... 49 Subpijler 3A: Bouwen ..................................................................................................................... 49 Subpijler 3B: Wonen ....................................................................................................................... 51 Programma 2 Sociale leefbaarheid ............................................................. 59 Pijler 4: Leren in Noordoostpolder ................................................................................................. 61 Pijler 5: Ontspannen in Noordoostpolder ...................................................................................... 63 Subpijler 5A: Sport.......................................................................................................................... 63 Subpijler 5B: Kunst, cultuur en bibliotheek .................................................................................... 66 Subpijler 5C: Cultureel erfgoed ...................................................................................................... 68 Programma 3 Economische ontwikkeling .................................................... 75 Pijler 7: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid .............................................................. 77 Subpijler 7A: Werk en economie in de gemeente .......................................................................... 77 Subpijler 7B: Nutsbedrijven ............................................................................................................ 83 Subpijler 7C: Markten .................................................................................................................... 84 Subpijler 7D: Recreatie en toerisme ............................................................................................... 85 Programma 4 Dienstverlening en besturen ................................................. 91 Pijler 8: Dienstverlening ................................................................................................................. 93 Pijler 9: Bestuur en organisatie ...................................................................................................... 95 Programma 5 Financiën .......................................................................... 101 7 Pijler 10: Financiën ....................................................................................................................... 103 Progra

Recently converted files (publicly available):