• Document: Pomysłodawcą niniejszej publikacji jest Gmina Pawłowice.
  • Size: 2.86 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 20:50:38
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1 Pieczarkarnia Warzywa i owoce Polska jest najwięk- Małgorzata i Józef Hanslikowie hodują maciory i buhajki. szym producentem pie- Jednak specjalnością ich 7-hektarowego gospodarstwa są czarek w Unii Europej- warzywa i zboża. Na młode ziemniaki z ich uprawy czeka W folderze promującym rozwój rolnictwa w gminie Pawłowice znalazło się szesnastu spośród ponad tysiąca funk- cjonujących gospodarstw rolnych. Forma folderu nie pozwala na zaprezentowanie wszystkich, jednak już ten niewielki fragment całości jest świadectwem wielkiej różnorodności tutejszego rolnictwa. Wysoka specjalizacja gospo- skiej. Konstanty Konczalski swoje przedsiębiorstwo każdego roku stałe grono klientów. Dorodne pomidory i ogór- ki też chętnie kupują mieszkańcy gminy i pobliskich - Jastrzę- bia i Żor. produkcyjne prowadzi nie- darstw, zróżnicowanie upraw, kontynuacja tradycyjnej hodowli ryb czy łączenie rolnictwa z agroturystyką świadczy o dużym przerwanie od 1973 roku. potencjale i przedsiębiorczości samych rolników. Jednak w dobie rozwoju dużych sieci handlowych i obecności na rynku Krzyżowice, ul. Zwycięstwa Pieczarki sprzedaje nie wielu pośredników, zainteresowany konsument ma ograniczony dostęp do towarów „prosto od rolnika”. W tym kontekście tylko w wielkich sklepach zorganizowany system sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych jest alternatywą gwarantującą właścicielom przede w kraju, ale także za gra- wszystkim małych i średnich gospodarstw zbyt własnych plonów, a klientom – zakup produktów po korzystnych cenach, nicą, m.in. w Czechach często również wyprodukowanych w tradycyjny sposób. Niedostateczna informacja na ten temat, trudności w interpretacji i we Włoszech. przepisów prawnych i kłopoty proceduralne powodują, że forma sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych nie jest zbyt rozpowszechniona. Pora to zmienić. Pawłowice, ul. Stawowa P omysłodawcą niniejszej publikacji jest Gmina Pawłowice. Urząd Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60 43-250 Pawłowice tel. 32 47 56 300, fax 32 47 56 301 www.pawlowice.pl, gmina@pawlowice.pl Folder zrealizowano na zlecenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” ul. 3 Maja 11 43-200 Pszczyna tel./fax. 32 210 02 12 www.lgdziemiapszczynska.pl, biuro@lgdziemiapszczynska.pl 2 3 Ryby i agroturystyka Gołębie Truskawki Zakład mięsno-Wędliniarski i AGROTURYSTYKA Tutejsza hodowla gołę- Wyśmienite truskawki pana Edwarda Domaradzkiego (od- bi pocztowych od lat należy miana: Elsanta) cieszą oczy i podniebienia nie tylko mieszkań- do najlepszych w regionie. ców gminy Pawłowice. Po owoce

Recently converted files (publicly available):