• Document: KARAHİSAR-I SAHİP SANCAĞI NIN 615 NO LU ŞER İYE SİCİLİ(TRANSKRİSYON) Mehtap SİLİGÜL. Yüksek Lisans Tezi
  • Size: 3.09 MB
  • Uploaded: 2019-05-17 12:09:14
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KARAHİSAR-I SAHİP SANCAĞI’NIN 615 NO’LU ŞER’İYE SİCİLİ(TRANSKRİSYON) Mehtap SİLİGÜL Yüksek Lisans Tezi Danışman: Yrd.Doç.Dr. Mustafa GÜLER Afyonkarahisar 2007 ii KARAHİSAR-I SAHİP SANCAĞI’NIN 615 NO’LU ŞER’İYE SİCİLİ(TRANSKRİSYON) Mehtap SİLİGÜL YÜKSEK LİSANS TEZİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Danışman:Yrd.Doç.Dr. Mustafa GÜLER Afyonkarahisar Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mayıs 2007 iii YÜKSEK LİSANS TEZ ÖZETİ KARAHİSAR-I SAHİP SANCAĞI’NIN 615 NUMARALI ŞER’İYE SİCİLİ(TRANSKRİSYON) Mehtap SİLİGÜL Tarih Anabilim Dalı Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mayıs 2007 Danışman:Yrd.Doç. Dr. Mustafa GÜLER Çalışmada Karahisar-ı Sahip Sancağı’nın 615 Numaralı Şer’iye Sicili (Trankripsyon),(1 Şevval 1304/30 Ekim 1886’dan 1 Zi’l-hicce 1305/ 9 Ağustos 1888) incelenerek, değerlendirmesi yapılmıştır.Bu değerlendirme yapılırken dönemin idari yapısı, sosyal, iktisadi, hukuk ve askeri hayatı,belgelerin transkrisiyonu ve özetleri ayrı bölümler halinde verilmiştir. Çalışma Osmanlı tarihi ve şehir tarihçiliği araştırmalarına yardımcı olacak niteliktedir. iv ABSTRACT Karahisar-ı Sahip-i Sancak Judial Record Number 615 ( the Transcription) Mehtap SİLİGÜL Department of Master Afyonkarahisar Kocatepe University,The Institute of Social Sciences May 2007 Advisor:Yrd.Doç.Dr. Mustafa GÜLER In this study, Karahisar-ı Sahip-i Sancak Judial Record Number 615 ( the Transcription) dated Hicri Şevval ( 30 October 1886 ) between Hicri Zi’l-hicce ( 9 Agust 1888) have been researched and analysing of the study has been done.While evaluating this study, outline and transcription of the term whose administrative system, social, economic, juristical and military’s lifes have been given separatively.This study will be help the research of Ottoman History and Urban Historiography v ÖZGEÇMİŞ Mehtap SİLİGÜL Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Eğitimi Eğitim Yüksek Lisans: 2004 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisans: 2003 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Lise: 1998 Dörtyol Atatürk Lisesi, Sosyal Bilgiler Bölümü İş/İstihdam 2005-2007 Afyonkarahisar Sinanpaşa Küçükhüyük İlköğretim Okulu’nda öğretmen Alınan Burs Reis Tekstil ve Mermer Eğitim Bursu Kişisel Bilgiler Doğum yeri ve yılı : Hatay, 12.04.1981 Cinsiyet: Kız Yabancı Dil:İngilizce vi İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Sayfa TEZ JÜRİSİ VE ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ ONAYI............................................................... ii YÜKSEK LİSANS TEZ ÖZETİ.............................................................................................................İİİ ABSTRACT.............................................................................................................................................. İV ÖZGEÇMİŞ ...............................................................................................................................................V İÇİNDEKİLER ........................................................................................................................................ Vİ KISALTMALAR .................................................................................................................................. Vİİİ ÖNSÖZ ..................................................................................................................................................... İX GİRİŞ .................................................................

Recently converted files (publicly available):