• Document: I Interview: Nelnikow (TASS) Varia: Chana, IFLRY-West Interview: Oude jongens in de JOVD > * ( *»» jaargang 39 EERSTE PORTRET! april 1987 ' - V ' N r n r i i f t i > > > i >...
  • Size: 1.44 MB
  • Uploaded: 2019-07-21 10:40:28
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

I Interview: Nelnikow (TASS) Varia: Chana, IFLRY-West Interview: Oude jongens in de JO VD ________________________________________ € > * ( * » » __________________________________________________________________________ jaargang 39 EERSTE PORTRET! april 1987 '-V 'N rn riift ■ i > ■ ■ ■ > ■ > ■ i > i ■ ■ ■ i"Ëi\■ii%” "’i">~i"i~i~i~i,"i"i"i~i,"i,~ r r i ' " r r i " i ~ i ‘"i~i~i~t"i"‘»~i~i » i » REDACTIE REDACTIONEEL Hoofdredacteur: Hans Deden Ziehier het aprilnummer. Op het moment dat u dit ontvangt zullen de verkiezingen reeds achter de rug zijn. Hoewel de 'productietijd Jacco de Baat, Albert Berens, Theda Boersema, inmiddels is teruggebracht tot ongeveer tien Jort Kelder, Edwin Pol, Walter Römelingh, dagen (vanaf inlevering bij drukker tot bezor­ Joan Ypma. ging) kan het voorkomen dat ik aankondigingen ontvang voor activiteiten die gepland zijn op een datum die valt tussen de sluitingsdatum REDACTIEADRES: JAN CLOMPSTRAAT 71 en de verschijningsdatum in. Vanaf dit nummer 1785 LT DEN HELDER zullen dan ook de sluitingsdata voor de rest tel. 070-492911 (werktijden) van 1987 worden vermeld, zodat hiermee zoveel 070-635853 (19.00-21.00 uur) mogelijk rekening kan worden gehouden. __________________of 02230-35845 (weekends)____ Daarnaast wil ik indieners van aankondigingen HOOFDBESTUUR verzoeken om deze in het vervolg niet per post, maar telefonisch aan mij te melden, zo­ dat vertraging kan worden voorkomen. Op deze VOORZITTER: ErLc Balemans (030-511663) manier moet Driemaster beter in staat zijn om postbus 85013 3508 AA Utrecht activiteiten in den lande aan de leden bekend te maken. ALGEMEEN SECRETARIS: Johan Buitenga (071-134627) Langebrug &A 2311 TG leiden Bovendien wil ik van deze gelegenheid gebruik PENNINGMEESTER: Jan van der Isag (05208-66395) maken om meer l e d e n ■te verzoeken hun gedach­ De Nieuwe Sluis 10 8064 EB Zwartsluis ten eens op papier te zetten en in te zenden. VICE-VOORZITIER POLITIEK: Leo Pieter Stoel (010-4651667) Je hoeft hiervoor niet eens te reageren op Vijverhofstraat 119B 3032 BJ Rotterdam een geplaatst artikel ("ingezonden"), maar je kunt ook over een onderwerp dat je zelf de VICE-VOORZITTER ORGANISATIE: Baptiest Coopnans (040-518366) moeite waard vind je mening geven. Ik kan me Noord-Brabantlaan 28 5651 IX Eindhoven niet voorstellen dat die onderwerpen er niet INTERNATIONAAL SECRETARIS: Anrxïlies Meybaum (02975-62323) zouden zijn, dus ik verwacht wel wat uit de Van Eerbeeklaan 8 1422 QG Uithoorn vereniging! SECRETARIS Ik wens de lezers veel plezier toe met deze VORMING EN SCHOLING: Max Visser (050-140986) Driemaster. Nieuwe Ebbingestraat 28a 9712 NL Groningen Hans Deden INTERNATIONALE ZAKEN: Albert Koolman (02510-27826) Publicatie in Driemaster betekent niet dat de Kastanjelaan 18 1943 IS1 Beverwijk mening van de redactie is verwoord.________ SOCIAAL ECDNCMISCH:

Recently converted files (publicly available):