• Document: FAMOT ZWALNIA 200 OSÓB
  • Size: 5.41 MB
  • Uploaded: 2019-07-20 23:24:33
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Nr 40 (630) 2 października 2009 ISSN 1429-1975 Cena 2,20 zł w tym 0% VAT www.zycie-pleszewa.pl redakcja@zycie-pleszewa.pl Nr indexu 343811 FAMOT ZWALNIA W NUMERZE Podpalacz na rowerze Rowerem przemieszczał się 20-letni mieszkaniec gminy Ple- szew, który podpalił 6 obiektów. s. 5 Wyróżnieni za halę Tytuł Mister Budownictwa Wiel- kopolski Południowej za 2008 rok trafił do gminy Gołuchów. s. 3 Chce odwołać dyrektora Wójt Dobrzycy Jarosław Pie- trzak chciałby odwołać Bogusła- wa Harendarczyka ze stanowiska dyrektora Gminnego Centrum Kultury. s. 3 Nielegalnie i przemocą? 200 OSÓB Właściciele domów posta- wionych na nowym osiedlu w Marszewie na razie nie docze- kają się wody na swoich pose- sjach. Powodem jest spór między sprzedającym działki, a autorem projektu sieci wodociągowej. s. 8 Kto powinien czyścić Około 200 osób straci pracę w pleszewskim „Famocie”. To smutny bilans kryzysu finansowego, który dotknął niemiecki koncern Gilde- meister. „Dla nas wszystkich, a w szczególności dla zarządu jest to Prezes Gminnej Spółki Wodnej bardzo trudne, kiedy trzeba tym, którzy dostają wypowiedzenia od- „Gołuchów” Józef Dymny uważa, że niesłusznie jego firma została powiadać na pytanie, a czemu ja?” – mówi „Życiu Pleszewa” prezes zobowiązana do wyczyszczenia urządzeń drenarskich w rowie przy

Recently converted files (publicly available):