• Document: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Size: 5.38 MB
  • Uploaded: 2018-11-28 08:35:52
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Zielona Gmina Finansowanie ekologicznych inwestycji w ramach PPP Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, 04.03.2013 r. Gmina Karczew uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji na termomodernizację budynków w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Warszawa, 04.03.2013 r. Podpisano dwie umowy dotacji: •Umowa nr 659/2012/Wn-07/OA-TR-ZI/D •Umowa nr 943/2012/Wn-07/OA-TR-ZI/D Łączna wartość dotacji: 1.434.180,00 zł Warszawa, 04.03.2013 r. Umowa nr 659/2012/Wn-07/OA-TR-ZI/D Kwota: 690.7171,00 zł Tytuł wniosku: „Zadbajmy o jakość powietrza w Gminie Karczew – termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie gminy” Zakres wniosku: 1.Urząd Miejski w Karczewie – termomodernizacja zrealizowana poza formułą PPP 2.Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie, 3.Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim, Warszawa, 04.03.2013 r. Urząd Miejski w Karczewie – termomodernizacja zrealizowana poza formułą PPP PRZED PO Warszawa, 04.03.2013 r. Umowa nr 943/2012/Wn-07/OA-TR-ZI/D Kwota: 743.463,00 zł Tytuł wniosku: „Termomodernizacja sześciu budynków oświatowych na terenie gminy Karczew” Zakres wniosku: 1.Przedszkole nr 1 w Karczewie, 2.Zespół Szkół w Karczewie, 3.Publiczne Gimnazjum w Karczewie, 4.Przedszkole nr 2 w Karczewie, 5.Szkoła Podstawowa w Glinkach, 6.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku, Warszawa, 04.03.2013 r. W dniu 02.01.2013r. Gmina Karczew podpisała umowę z Firmą Siemens Sp. z o. o., na realizację przedsięwzięcia obejmującego kompleksową termomodernizację i utrzymanie obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Warszawa, 04.03.2013 r. Wartość Umowy: 10.489.341,06 zł Zakres: Termomodernizacja i utrzymanie (konserwacja, naprawy, remonty, usuwanie usterek, wymiana uszkodzonych/zużytych elementów) przez okres 14 lat wszystkich objętych pracami obiektów. Warszawa, 04.03.2013 r. W ramach kompleksowej termomodernizacji, prace prowadzone będą w następujących placówkach: •Szkoła Podstawowa nr 2, •Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim, •Zespół Szkół w Karczewie, •Publiczne Gimnazjum w Karczewie, •Szkoła Podstawowa w Glinkach, •Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku, •Przedszkole nr 1 w Karczewie, •Przedszkole nr 2 w Karczewie, •Ośrodek Zdrowia w Sobiekursku, •Szkoła Podstawowa w Nadbrzeżu. Warszawa, 04.03.2013 r. Planowany zakres prac: Szkoła Podstawowa nr 2 • Ocieplenie ścian zewnętrznych, w Karczewie wykonanie elewacji, wymiana rynien, wymiana instalacji odgromowej, • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, • Docieplenie stropodachu wraz z przemurowaniem kominów, • Wymiana instalacji elektrycznej w starej części szkoły, • Podłączenie obiektu do sieci cieplnej, • Montaż kotła w części mieszkalnej szkoły, • Zastosowanie systemu pomieszczeniowego w salach lekcyjnych i pomieszczeniach administracyjnych, • System monitorowania energii, • Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne, Warszawa, 04.03.2013 r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie PRZED Warszawa, 04.03.2013 r. WIZUALIZACJA Planowany zakres prac: Zespół • Wymiana opraw oświetleniowych na Szkolno-Przedszkolny nowe energooszczędne oprawy świetlówkowe ze statecznikami w Otwocku Wielkim elektronicznymi, • Ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji, wymiana rynien, wymiana instalacji odgromowej • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, • Ocieplenie stropodachu wraz z przemurowaniem kominów, • Przebudowa kotłowni wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowe

Recently converted files (publicly available):