• Document: MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!
  • Size: 364.52 KB
  • Uploaded: 2019-07-20 17:23:17
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter på taglægterne, der sømmes oven på pladerne. Med denne arbejdsme- tode er det hurtigt at lægge taget, og resultatet bliver tæt og stærkt. Masonite er endvidere stærkt nok til at beskytte mod gennemstyrtning, hvis man træder forkert fra lægterne eller taber værktøj og tagsten under taglægningen. Masonite opfylder således rigeligt de holdbarhedskrav, der stilles fra f.eks. det svenske arbejdstilsyn. Masonite opfylder iøvrigt alle de krav, der af myndig- hederne stilles til undertagsmaterialer. Kun Mansonite har lange fibre Grunden til at Masonite træfiberplader er enestående i forhold til andre fiberplader ligger i produktionspro- cessen, der er en videreudvikling af den unikke Mason- metode. Den går i korthed ud på, at træflis udsættes for en kraftig damppåvirkning så flisen sprænges i stykker som lange fibre, der efterfølgende formes til plader, presses og varmehærdes til det originale Masonite- produkt. Dette giver Masonite en række produktfordele i for- hold til lignende produkter på markedet. Netop de lange fibre giver både bedre bøjningsstivhed, øget trækstyrke og større dimensionstabilitet end pla- der med korte fibre. Desuden holder Masonitens egenskaber, så man kan stole på, at det undertag man lægger ikke ændrer sig med tiden eller mindst 30 år som er normalt for de mest kendte tagbelægninger. Masonite Masonite-undertag udmærker sig også ved at være produktegenskaber: meget modstandsdygtig over for fugt og råd, hvilket også betyder mindre fugtbevægelser end i træfiber- plader. • Opfylder kravene i byggeblad 21, 23, 24 og 25 • Vandafledende, vandabsorberende og vand- dampgennemtrængelige • Vand- og regntætte • Robuste over for slag, stød og ridser • Sikre i forhold til persongennemstyrtning • Lydløse og blafrer ikke ved blæst • Medvirker til stabilitet i tagkonstruktionen • Lufttætte og lydisolerende • Upåvirkelige af smuds • Sikre ved brand Langfibre Kortfibre Mansonite patent (Træmel) • Miljøvenlige • Allergivenlige Pladestørrelse: Ventilerede eller uventilerede? Masonite tagplader kan anvendes til begge dele. Tagpladerne kan leveres i specielle formater på bestilling, men leveres ellers i følgende standarder: Ventilerede undertage (Bredde x længde i mm) Den mest brugte tagkon- Tagbeklædning 1250 x 1850 til 1 spærfag struktion opbygges med Afstandsliste Ventilation ventileret undertag. Undertag 1250 x 2060 til 2 spærfag Ventilation Det betyder, at der er et hulrum mellem isolering og undertag, der kan Og i følgende tykkelser: ventilere for eventuel 4,0 mm Vægt 4,1 kg/kvm skadelig fugtophobning. Den

Recently converted files (publicly available):