• Document: SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAMJA
  • Size: 641.79 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 13:03:40
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAMJA 1 SZAKMAI PROGRAM Intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzat Bölcsődéje Címe: 5720 Sarkad, Kossuth utca 15 szám. Székhelye: 5720 Sarkad, Kossuth utca 15 szám. Telefon/fax 06 66 375-641 Email isz.bolcsode@upcmail.hu Ellátási területe: Sarkad város közigazgatási területe Intézményvezető: Czégény Andrásné A bölcsőde férőhelyszáma: 48 Bölcsődei csoportok száma: 4 Sarkad, 2013-03-18 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 I.1. A bölcsőde munkáját és szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4 I.2. A bölcsődei nevelés-gondozás célja 5 I.3. Alapfeladatunk, kiegészítő feladataink, hitvallásunk 6 II.1. Bemutatkozunk 6 A bölcsőde missziós nyilatkozata A bölcsőde szolgáltatásairól tájékoztatás formái III.1. A bölcsődei nevelés-gondozás alapelvei 8 III.2. A bölcsődei nevelés-gondozás feladatai 10 III.3. A bölcsődei élet megszervezésének elvei 11 III.4. A bölcsőde kapcsolatai más intézményekkel 14 III.5. A bölcsődei nevelés-gondozás főbb helyzetei 15 III.6. Gondozási műveletek, önállósodás, játéktevékenység során: 19 III.7.A fejlődés jellemzői bölcsődéskor végére 20 IV.1. Alapellátáson túli a családi nevelést támogató szolgáltatások 20 V. A bölcsődei felvétellel, a gyermekek gondozásával, nevelésével kapcsolatos dokumentáció 22 VI..1. A személyes gondoskodás végző személyek jogainak védelme 23 VI.2. Az ellátást igénybevevők érdekképviselete 24 VII. Továbbképzés 24 Mellékletek 25 3 „Szeresd a gyermeket! Hisz oly hálás szegény, Egyszerre könny, mosoly Ragyog csillag szemén.” (Móra Ferenc) I.Bevezetés I.1. A bölcsőde munkáját és szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek A szakmai programot az 1/2000.(I.7.) személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló SZCSM rendelet 5§ (1)e pontjának eleget téve készítettük el. Alapdokumentum: A Bölcsődei Nevelés- Gondozás Országos Alapprogramja, amely szakmai munka szabályozásának legmagasabb szintű dokumentuma, irányítást ad a helyi programok elkészítéséhez, az egységes nevelés-gondozási elvek érvényesítéséhez. Az alapprogram a hazai bölcsődei nevelés-gondozás értékeire épít, és keretjelleggel határozza meg a nevelés gondozás fő céljait, helyzeteit, feladatait. A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését és gondozását végző intézmény. A bölcsődében folyó nevelő- gondozó munka szakmai alapelveit az Országos Alapprogram és a hozzájuk rendelt törvények, kormány és miniszteri rendeletek határozzák meg:  ENSZ Emberi Jogok nyilatkozata  ENSZ Egyezmény a gyermekek jogairól  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi. XXXlll. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (Xll.26.) Korm. rend.  1997. évi XXXI. törvény a gyermekek jogairól és gyámügyi igazgatásáról  15/1998. (IV. 30.) NM Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 4  8/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet. A személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásáról,  9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizs

Recently converted files (publicly available):