• Document: ZESTAW ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH
  • Size: 185.13 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 10:52:28
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

European Computer Competence Certificate ZESTAW ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: PI M7 e-Marketing FUNDACJA ECCC Polska Centralny Ośrodek Szkoleniowy ECCC ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin Europejski Instytut Edukacji Informatycznej KRS: 0000329588, NIP:712-31-74-379 ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz tel.: (81) 444-99-46, fax: (81) 444-99-47, Infolinia: 0801 553 222 tel.: (18) 547 70 70, fax: (18) 442 05 77 biuro@eccc.com.pl, www.eccc.com.pl biuro@eiei.pl, www.eiei.pl European Computer Competence Certificate Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY ECCC ZASADY OCENY TESTU Test zawiera 50 pytań. Każde pytanie zawiera cztery propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za poprawną odpowiedź na każde pytanie można otrzymać 1 punkt. CZAS TRWANIA EGZAMINU – 90 MINUT. KONWENCJA NAZEWNICTWA I OZNACZEŃ W pytaniach zastosowano czcionkę pogrubioną i pochyloną dla oznaczenia nazw plików. Czcionką pogrubioną oznaczono wartości liczb i zakresów liczb oraz łańcuchy tekstowe. Fragmenty programów, definicje procedur i funkcji przedstawione zostały na pomocą czcionki Courier New. M AKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW DO ZDOBYCIA - 50 PKT. Gabinet dentystyczny Denticco istnieje dopiero od 2008 roku i jest prowadzony przez dentystę, Pana Krzysztofa w blisko 100-tysięcznym mieście. Zatrudnia 1 osobę, która pełni funkcję recepcyjne oraz asystenckie, w trakcie zabiegów. Zanim otworzył gabinet praktykował w najlepszych, zagranicznych kli- nikach stomatologicznych. Po powrocie do kraju zdecydował się otworzyć prywatną praktykę. W gabi- net zainwestował wszystkie oszczędności jakie miał. Był pewien, że uda mu się odnieść sukces, ponie- waż ma duże doświadczenie oraz najnowocześniejszy sprzęt. Klientami Pana Krzysztofa są osoby, któ- re chcą poddać się zabiegom stomatologicznym, w różnym wieku. Z uwagi na dużą konkurencję w mie- ście, Pan Krzysztof poszukiwał sposobu na wypromowanie się – mimo dużych nakładów jakie poniósł, utrzymywał niższe ceny niż konkurenci ale to nie wystarczało. Z czasem jednak musiał je podnieść i duża część klientów od niego odeszła. Powrócił do poprzedniego cennika, klienci wrócili do niego ale on nadal zastanawiał się nad sposobem zwiększenia zysków bez utraty klientów. Choć wykonywał dużo zabiegów to jego rentowność była niższa niż konkurentów, którzy zachowując te same ceny nie musieli ponosić wyższych kosztów obsługi nowoczesnego i drogiego sprzętu. Chciał szybciej uzyskać zwrot z inwestycji po to, żeby uzyskać środki na uruchomienie drugiego gabinetu w sąsiednim mieście. Reklama tradycyjna w tej branży nie przynosi skutków, bo nikt nie korzysta z usług stomatologa tylko dlatego, że otrzymał ulotkę albo widział reklamę na autobusie czy billboardzie. Wiedział, że najskutecz- niejszym sposobem reklamy jest polecenie przez klientów. Niestety, gdy podniósł ceny duża część klientów odeszła i niewielu z nich chciało go polecać, mimo, że oferował wysoki poziom usług. Posta- nowił się promować w Internecie za pomocą technik i narzędzi, które samodzielnie będzie wprowadzał. 1. Dotarcie za pomocą Internetu do większej liczby klientów sprawi, że: a) Pan Krzysztof podniesie ceny i tym samym wybierze zamożniejszych klientów, których stać na droższą usługę, mniej zamożni pójdą do konkurencji. b) Spadnie jakość, wydłużą się kolejki w poczekalni i w efekcie gabinet straci wszystkich klientów, po- nieważ nie będzie w stanie ich obsłużyć. c) Ceny zostaną obniżone bo popyt na usługę się zwiększy. d) Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. ZZE1PIM7v1.0 (13.02.2010) © 2010 ECCC Foundation Strona 2 z 12 European Computer Competence Certificate Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY ECCC 2. Kupując usługi stomatologiczne w gabinecie Pana Krzysztofa klienci zaspokajają przede wszystkim potrzeby: a) Odpowiedzi b i c są poprawne. b) Dbania o zdrowie. c) Posiadania ładnego uśmiechu i białych zębów. d) Wydania pieniędzy na konsultację lub zabieg stomatologiczny. 3. Grupą docelową klientów dla gabinetu Denticco są: a) Zamożne osoby dotknięte problemami stomatologicznymi u siebie i najbliższych, które oczekują najwyższej jakości obsługi i profesjonalizmu. b) Osoby z

Recently converted files (publicly available):