• Document: ESKO-TEHTÄVÄT - esiopetuksesta kouluun
  • Size: 2.12 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 14:19:56
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Nimi ESKO-TEHTÄVÄT - esiopetuksesta kouluun 1 ESKO- tehtävät (esiopetuksesta kouluun) on osa OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTA- MAA KEHITTÄMISHANKETTA, jossa tavoitteena on MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMINEN KOULUYHTEISÖSSÄ (MOKU). Toiminnan kohderyhmät ovat (opetustoimen alainen) esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus sekä erityisesti nivelvaiheet esiopetuksesta perusopetukseen sekä pe- rusopetuksesta lukiokoulutukseen. Turun Varissuon alueen työryhmä haluaa kiittää ESKO- hankkeen saamasta tuesta Opetushallitusta, Turun kasvatus- ja opetustointa, Turun yliopiston Turun normaali- koulua, sekä MOKU-hankkeen Turun alueen koordinaattoria Johanna Järvistä. ESKO-tehtävät löytyvät: http://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/maahanmuuttajien_koulutus/monikulttuurisuustaito- jen_kehittaminen_kouluyhteisossa www.moped.fi. OPETUSHALLITUS Turun yliopisto UTBILDNINGSSTYRELSEN University of Turku TURUN NORMAALIKOULU Turun kaupungin Varissuon alueen esi-, alku-, luokan- ja erityisopettajat, 2010 Työryhmä: ULKOMAILLA SUORITETTUJEN Turun normaalikoulu: Annele Laaksonen & Anitta Juhala-Jolkkonen TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN Varissuon koulu: Sanna Hirvensalo, Tuija Salminen & Marianne Suominen Päiväkodit (esiopetus): (Hintsankuja, Koukkarinkatu, Orminkuja, Piinokankatu) SUOMESSA Tiina Kanerva, Lasse Ahvenniemi, Satu Mäkilä, Mervi Nyström, Tuire Rauma & Sari Vanha-Perttula Kuvittanut: Tuire Rauma 3 ESKO-tehtävät esiopetuksesta kouluun Päiväkodit ja koulut tukevat lasten hyvinvointia tarjoamalla lapsille suo- tuisat kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytykset yhteistyössä lasten vanhem- pien kanssa. Esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta sisällöllisesti johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esi- ja alkuopetuksen yhteisiä opetussuunnitelmien kasvatuksellisia painotuksia ovat oppimaan oppimisen taidot, kuten ajattelu, sosiaaliset taidot ja van- hempien kanssa tehtävä yhteistyö. ESKO on kaksiosainen. Esikoulun opettaja toimittaa ESKO- tehtävät kou- luun lapsen tulevalle luokanopettajalle. Tehtävien tarkoitus on omalta osin edesauttaa kouluun siirtymistä. Ensimmäinen osa ESKO:sta (Esiope- tus- tehtävät) tehdään esiopetusvuoden aikana huhti-, toukokuussa ja toinen osa (Koulun tehtävät) tehdään koulussa elo-, syyskuun aikana. Lapsi aloittaa tehtävien tekemisen esiopetuksessa tutussa ympäristössä ja jatkaa niiden tekemistä koulussa. Jokainen lapsi tekee tehtävät annettu- jen ohjeiden, omien taitojensa ja kykyjensä mukaan ja näin jokainen saa kokea onnistumista. Onkin tärkeää, että tehtävät ovat lapsensa itsensä te- kemiä ja ne jäävät sellaiseksi. Niitä ei pisteytetä eikä korjata. Osa tehtävistä voidaan tehdä ryhmässä, osa yksilöllisesti. Lapsi näyttää tulevalle opettajalleen, mitä hän on tehnyt esiopetuksessa ja kun koulunkin tehtäväosiot on tehty, lapsi saa ESKO- tehtävät itselleen muistoksi esiopetusvuodesta ja ensimmäisestä kouluvuodesta. Vanhem- mat täyttävät ESKO:n alkusivun yhteistyössä esikoulun opettajan kanssa. Samalla vanhemmat näkevät lapsensa tekemät tehtävät ja ovat mukana alusta alkaen yhteistyössä. ONNISTUMISEN ILOA - TEKEMISEN RIEMUA! Esko 1 .......................................................................................................................................... sivut 7-27 Esko 2 ........................................................................................................................................sivut 29-46 4 MINÄ ESKARISSA JA KOULUSSA Nimi: Tyttö: / Poika: Syntymäaika: Huoltaja: Sisarukset: Äidinkieli: Kotikieli: Osoite: Puh.: Päiväkoti: Esikoulun opettaja(t): Lasta kiinnostavat asiat: Koulun nimi: Luokka: Päivämäärä: _____ / _____ Huoltajan allekirjoitus: 5 ESIOPETUSTEHTÄVÄT 7 PIIRRÄ OMA KUVASI Etu- ja sukunimi 9 ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄT Sisältö: 1. KIELEN TAIDOT 1.1 Tunnista alkuäänne............................................................................. 11 1.2 Riimittele................................................................................................. 12 1.3 Tunnista tavujen määrä..................................................................... 13 1.4 Tunnista ala- ja yläkäsite.................................................................... 14 1.5 Kuuntele, mikä puuttuu..................................................................... 15 1.6 Löydä tarinaan sopiva kuva...............................

Recently converted files (publicly available):