• Document: Voorwoord. Beste lezer,
  • Size: 1.38 MB
  • Uploaded: 2019-01-12 13:40:55
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Voorwoord Beste lezer, Dit jaarverslag is de afspiegeling van alweer een intens en boeiend werkjaar. Veel van wat er in is opgenomen toont de echte kracht van de Federatie: een samenwerkingsverband rond palliatieve zorg van zovele mensen die bereid zijn hun enthousiasme, kennis en werkkracht ter beschikking te stellen om palliatieve zorg in Vlaanderen verder uit te bouwen, te professionaliseren en inhoudelijk te stofferen. Dank dus, aan allen die in werkgroepen allerhande mee dit resultaat hebben vorm gegeven en dank aan het team van de Federatie dat hiervan de ruggengraat vormt. Dank aan de bestuurders, dank aan de leden van het Bureau, voor hun blijvende inzet en engagement. Dank ook aan de Netwerken, de Equipes en al onze andere leden om zich te blijven verenigen in de Federatie als koepelorganisatie. Enkele opmerkelijke activiteiten haal ik graag voor het voetlicht. De reguliere opleiding voor artsen in palliatieve zorg blijft ondermaats, en de eerste nieuwe basisopleiding was daardoor meteen een succes. Een opleiding rond wetenschappelijk onderzoek werd op de rails gezet en de opleiding voor referenten psychiatrie en palliatieve zorg is niet alleen succesvol, maar illustreert tegelijk de noodzaak om ook binnen de psychiatrische zorgomgeving palliatie op de kaart te zetten. Het dertiende Vlaams Congres was alweer volzet en inhoudelijk en organisatorisch een voltreffer. Enkele studiedagen hebben bakens verzet, een studiedag rond levensmoeheid bij ouderen, rond vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie, rond spirituele en existentiële zorg bij palliatieve patiënten. Niet toevallig gaat het om ethische thema’s die zich opdringen vanuit een samenleving die hierover actief vragen stelt. De publicatie van het werkboek voor zorgverleners: ‘Levenseinde, naar een ethisch kader’ kwam dan ook niets te vroeg. Jaar na jaar wordt zo verder de toekomst van palliatieve zorg in Vlaanderen uitgetekend en ondersteund. Dr. Gert Huysmans Voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw 2 Inhoudstafel Voorwoord .............................................................................................................................................. 2 1. Palliatieve Zorg in Vlaanderen: feiten en cijfers.............................................................................. 4 2. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw ..................................................................................... 6 2.1 Organisatiestructuur en interne werking ................................................................................ 6 2.1.1 Bestuur ............................................................................................................................ 7 2.1.2 Personeel ......................................................................................................................... 8 2.2 Beleidsomkadering .................................................................................................................. 8 2.2.1 Vlaamse overheid: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.......................... 8 2.2.2 Federaal niveau ............................................................................................................... 9 2.2.3 Kom Op tegen Kanker (KOTK).......................................................................................... 9 2.2.4 Interfederaal Overleg .................................................................................................... 10 2.2.5 Internationaal: EAPC...................................................................................................... 10 2.3 Opdrachten van de Federatie................................................................................................ 11 3. Relatie Federatie – netwerken palliatieve zorg............................................................................. 14 3.1 Platform Netwerkcoördinatoren ........................................................................................... 14 3.2 Werkgroepen......................................................................................................................... 15 3.2.1 Per setting...................................................................................................................... 15 3.2.2 Per doelgroep ................................................................................................................ 17 3.2.3 Per thema ...................................................................................................................... 17 3.2.4 Per discipline ................................................................................................................. 18 3.3 Stuurgroepen.....

Recently converted files (publicly available):