• Document: Autorzy: Dawid Murawa Agnieszka Dyzmann-Sroka Witold Kycler Krzysztof Lamch Anna Kubiak Agnieszka Jędrzejczak Maciej Trojanowski Łukasz Szczepański ABC Raka Piersi Wielkopolskie Centrum On...
  • Size: 2.1 MB
  • Uploaded: 2019-07-21 12:55:10
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ABC Raka Piersi Wielkopolskie Centrum Onkologii 2010 Autorzy: Dawid Murawa Agnieszka Dyzmann-Sroka Witold Kycler Krzysztof Lamch Anna Kubiak Agnieszka Jędrzejczak Maciej Trojanowski Łukasz Szczepański ABC Raka Piersi Autorzy: Dawid Murawa Agnieszka Dyzmann-Sroka Witold Kycler Krzysztof Lamch Anna Kubiak Agnieszka Jędrzejczak Maciej Trojanowski Łukasz Szczepański Konsultacja merytoryczna: prof. zw. dr hab. n. med. Paweł Murawa Konsultant Wojewódzki ds. Chirurgii Onkologicznej Publikacja zrealizowana ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Zadanie: Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. 1 Niniejszą publikację dedykujemy pamięci dr n. med. Jerzego Załuskiego wieloletniego wicedyrektora i ordynatora Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz wspaniałego lekarza, a nade wszystko szlachetnego i uczciwego Człowieka. 2 Wstęp „Wiedza jest największym sojusznikiem kobiet w walce z rakiem piersi, strach najgorszym wrogiem…” Szanowni Państwo. Nowotwory złośliwe zwane potocznie RAKIEM (łac. cancer, gr. καρκινος – „rak, krab morski”) stanowią w większości krajów świata istotny problem epidemiologiczny i społeczny. Jeszcze w 1965 roku kiedy powstawała Międzynarodowa Agencja do Badań nad Rakiem (IARC) nowotwory uważane były za chorobę współczesną, typową dla stylu życia wysokorozwiniętych krajów Europy Zachodniej, dzisiaj 1/2 zachorowań oraz 2/3 zgonów rejestrowanych jest w krajach średnio i nisko rozwiniętych. Problemem specyficznym dla naszego kraju jest niska skuteczność leczenia spowodowana przede wszystkim irracjonalną niechęcią Polaków do badań profilaktycznych. Większość zgłasza się do onkologa, gdy choroba jest już zaawansowana, a szanse na całkowite wyleczenie zdecydowanie mniejsze. Lekarz rodzinny to specjalista, do którego z jednej strony każdy Polak zgłasza się po poradę przynajmniej raz w roku, z drugiej strony cieszący się ogromnym zaufaniem społecznym. Jak wykazują badania przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Zdrowia to strach sprawia, że ludzie unikają badań profilaktycznych. Publikacja „ABC raka piersi” ma na celu poszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy lekarzy rodzinnych w zakresie nowotworów piersi. Udział lekarza POZ w działaniach na rzecz profilaktyki pierwotnej i wtórnej nowotworów złośliwych jest niezbędny, aby przełamać stereotypy o raku funkcjonujące w społeczeństwie i przekonać Polki, że rak wcześnie wykryty jest w pełni wyleczalny. W związku z powyższym zapraszam wszystkich lekarzy do lektury i działań na rzecz promocji programu profilaktyki raka piersi. Z wyrazami szacunku Agnieszka Dyzmann-Sroka Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi Autorzy składają podziękowania za konsultacje i fachowe porady wszystkim kolegom z Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a zwłaszcza: dr n. med. Jerzemu Załuskiemu, dr n. med. Józefowi Mazurkowi, dr n. med. Ewie Wierzchosławskiej, dr n. med. Krystynie Adamskiej, dr n. med. Arlecie Wojciechowskiej-Łąckiej, lek. med. Arturowi Gromadzińskiemu, lek. med. Beacie Adamczyk, mgr Dorocie Gołąb. 3 Spis treści 1. Epidemiologia raka piersi.........................................................................................................6 1.1 Epidemiologia raka piersi - świat................................................................................................6 1.2. Epidemiologia raka piersi - Polska..............................................................................................6 2. Anatomia gruczołu piersiowego................................................................................................8 3. Rak Piersi................................................................................................................................9 3.1. Etiologia (czy

Recently converted files (publicly available):