• Document: DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU
  • Size: 174.9 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 20:03:09
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

I Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL Prof. Dr. Ergin NOMER DEVLETLER HUSUSÎ HUKUKU (MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK) Çözümlenmiş Örnek Olaylar - Seçilmiş Mahkeme Kararları Kanunlar İhtilâfı Kuralları - Milletlerarası Usul Hukuku Vatandaşlık Hukuku - Yabancılar Hukuku 11. Baskı Yrd. Doç. Dr. F. Kerem GİRAY Yrd. Doç. Dr. Emre ESEN II Yayın No : 2908 Hukuk Dizisi : 1431 11. Bası - Mayıs 2013 - İSTANBUL ISBN 978 - 605 - 377 - 932 - 2 Copyright© Bu kitabın Türkiye’deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş.’ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskı -Cilt : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / İSTANBUL Tel: (0212) 412 17 77 (Sertifika No. 12027) Kapak Tasarım : Gülgonca Çarpık Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel :  (0-212) 511 54 32 -  519 01 77 Fax: (0-212) 513 87 05 - 511 36 50 www.betayayincilik.com III ÖNSÖZ 12 Aralık 2007 tarihinde yürürlüğe giren Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanunun ve 12.6.2009 tarihinde yürürlüğe giren Türk Vatandaşlığı Kanununun getirmiş olduğu yeni hükümlere göre gerekli olan değişik- likler ve eklemeler, “Devletler Hususî Hukuku, Çözümlenmiş Örnek Olaylar-Seçilmiş Mahkeme Kararları” adlı Kitabımızda Dr. Kerem F. GİRAY ve Dr. Emre ESEN ta- rafından yapılmıştı. Kitabın 2010 tarihli, 10. Baskısından kısa bir süre sonra, özel hukukun temel kanunları -aynı zamanda milletlerarası özel hukuk ve milletlerarası usul hukukuna da temel teşkil eden- “Türk Borçlar Kanunu”, Hukuk Muhakemeleri Kanunu” ve “Türk Ticaret Kanunu” yenilendi. Bu Kanunların milletlerarası özel hukuk ve milletlerarası usul hukukuna ilişkin yeni hüküm ve düzenlemeleri Kitabın 11. Baskısı için yeniden Dr. Kerem F. GİRAY ve Dr. Emre ESEN tarafından gerçekleştirildi. Yargıtay’ın önemli görülen mahkeme kararları da Kitabın “Mahkeme Kararları” bölümüne eklendi. Böylece, “Devletler Hususî Hukuku, Çözümlenmiş Örnek Olaylar-Seçilmiş Mahkeme Kararları” adlı Kitap, İstanbul Hukuk Fakültesinin değerli hocaları Dr. Kerem F. GİRAY ve Dr. Emre ESEN tarafından bütünüyle yenilenmiş oldu. Bu çalışmaları sebebiyle kendilerine teşekkür borçluyuz. Kitabın dizgisini her baskısında olduğu gibi titizlikle yerine getiren Gülgonca Çarpık’a ve Kitabın 11. Baskısını da süratle gerçekleştiren “Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.”ye ve Sayın Seyhan Satar’a teşekkür ederiz. İstanbul 1 Mayıs 2013 Prof. Dr. Ergin NOMER Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL IV V İkinci Baskıya ait Önsöz’den: Devletler Hususî Hukukunda örnek olaylar ve bunların, çözümünü, mahkeme kararları ile birlikte ele alan bu kitabın 1. Baskısı çok kısa zamanda tükenmiştir. Bunun yanında devletler hususî hukukundaki gelişmeler ve özellikle Türk hukuk hayatına giren 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun, kitapta yer alan örnek olayların ve bunların çözümlerinin değiştirilmesi zaruretini ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple kitap büyük ölçüde yeniden kaleme alınarak hazırlanmıştır. Kasım 1982 Birinci Baskıya ait Önsöz’den: Devletler Hususî Hukukunda örnek olayları ve bunların çözümlerini gösteren bu kitap öğrencilerimiz için hazırlanmıştır. Hukukta uygulaması olan dallarda örnek olaylar ve mahkeme kararları eğitimde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle Devletler Hususî Hukuk alanında kanunî hükümlerin yetersiz olması, doktrin ve mahkeme kararlarının bu hukuk dalının oluşumundaki rolünü bir kat daha artırmaktadır. Diğer taraftan Türkiye’nin taraf olduğu Devletler Hususî Hukuku ile ilgili milletlerarası sözleşmelerin de, bu alanda mevcut boşlukları doldurması ve hatta mevzu hukuku değiştiren hükümler getirmesi sebebiyle, Devletler Hususî Hukukunun oluşumuna katkısı büyük ol

Recently converted files (publicly available):