• Document: Hoe Friesland Campina inspeelt op internationale trends. Yvette van de Meerakker
  • Size: 5.59 MB
  • Uploaded: 2019-05-17 10:15:39
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Hoe Friesland Campina inspeelt op internationale trends Yvette van de Meerakker FrieslandCampina in een oogopslag 10,3 miljard euro 19.946 omzet medewerkers 100 Vestigingen in Export naar meer dan 28 landen landen 19.487 1,0 miljard leden-melkveehouders consumenten zijn de eigenaren van de onderneming 2 strategy route2020 3 Strategie route2020: Groei én waardecreatie Aspiratie Mensen De meest wereldwijd aantrekkelijke voorzien van zuivel- essentiële onderneming voedingsstoffen voor leden- uit melk melkveehouders Groei- categorieën Zuiveldranken Kindervoeding Merkkaas Sterke posities Foodservice Basisproducten (B2B, B2C) & geografische in Europa groei Inspelen op behoeften Groei & Dagelijkse Gezondheid Functionaliteit ontwikkeling voeding & welzijn Vaardigheden Talent Melkvalorisatie Innovatie Businessmodel management & kostenfocus Fundament Al ‘t goede Ketenvoordelen Duurzaamheid Onze manier van zuivel van werken & veiligheid 4 Winst genereren en ledenmelk valoriseren Winstgevendheid De opdracht van een activiteit zonder ledenmelk is om winst te genereren boven de EBIT-drempel Volume ledenmelk De opdracht van ledenmelk-intensieve activiteiten is om melk te valoriseren met positieve EBIT marges 5 Doelstellingen route2020 ● toename aandeel toegevoegde waarde- en merkproducten in totale verkoopvolume ● verdere groei van het bedrijfsresultaat ● substantieel hogere prestatietoeslag en hogere uitgifte ledenobligaties voor leden-melkveehouders ● halvering aantal bedrijfsongevallen in vijf jaar ● klimaatneutrale groei, in de gehele keten van koe tot consument 6 7 Drie belangrijke bronnen voor “Global Trends” Corporate FC Macro trends macrotrends Adding consumer needs Food, Nutrition & Health trends Specifieke manifestaties van trends in de voedingsindustrie Global Trends Urbanisation & emerging Shift to digital & e- middle class drive growth commerce E-tailing grows 1 in Asia and Africa 5 by 17%. Indonesia and 600 cities drive 2/3 of growth China ~70%. E-marketing, PR and CRM also crucial Affordability More important role for Consumers save money on governmen

Recently converted files (publicly available):